hier
call_us_desk

CONTACT

close_call_us

Telefoonnummer

Sociaalnetwerksites

Clomid (Clomiphene) 50 mg

2002
2002

Productnaam Clomid

beschikbaar ja

Productomschrijving

Gebruik: Ovariële stimulatie
Werkzame component: Clomiphene
Dosis: 50mg
Productie vorm: pillen

Clomid

Dosage: 25mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Clomid 25mg 10 € 4.43 € 44.32
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 20 € 2.94 € 58.86
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 30 € 2.40 € 71.98
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 60 € 1.83 € 109.96
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 90 € 1.65 € 148.70
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 120 € 1.62 € 194.74
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 180 € 1.44 € 259.52
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 270 € 1.30 € 349.99
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 360 € 1.28 € 459.32
buy_click_icon buy_icon

Clomid

Dosage: 50mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Clomid 50mg 10 € 3.94 € 39.42
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 20 € 2.32 € 46.43
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 30 € 1.83 € 54.86
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 60 € 1.15 € 69.19
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 90 € 1.00 € 89.62
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 120 € 0.96 € 115.21
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 180 € 0.88 € 158.33
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 270 € 0.84 € 226.82
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 360 € 0.83 € 299.55
buy_click_icon buy_icon

Clomid

Dosage: 100mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Clomid 100mg 10 € 4.28 € 42.83
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 20 € 2.48 € 49.64
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 30 € 1.97 € 59.12
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 60 € 1.32 € 79.15
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 90 € 1.11 € 99.58
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 120 € 1.08 € 129.57
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 180 € 0.99 € 178.75
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 270 € 0.95 € 257.69
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 360 € 0.95 € 341.99
buy_click_icon buy_icon
2002
Ervaring Clomid

users 0 Ervaring

Stemmen

Wat is clomid

Clomid is een oraal medicijn dat kan worden gebruikt om de ovulatie te stimuleren. Het blokkeert de oestrogeenreceptoren in de hypothalamus, een belangrijk "hormonaal controlecentrum" voor het lichaam.

Wanneer dit gebeurt, wordt de hypothalamus gestimuleerd om het follikelstimulerend hormoon (FSH) en het luteïniserend hormoon (LH) af te geven. Dit zijn de van nature voorkomende ovariële stimuli die de ovulatie in een normale cyclus stimuleren.

Wat doet Clomid?

Clomid is ook bekend als clomifeencitraat. Het is een oraal geneesmiddel dat vaak wordt gebruikt om bepaalde vormen van vrouwelijke onvruchtbaarheid te behandelen.

Clomid werkt door uw lichaam te laten geloven dat uw oestrogeenspiegels lager zijn dan ze zijn, waardoor de hypofyse het follikelstimulerend hormoon (FSH) en het luteïniserend hormoon (LH) afscheidt.

Hogere niveaus van FSH stimuleren de eierstok om een ovariële follikel of meer follikels te produceren die zich tijdens de ovulatie zullen ontwikkelen en vrijkomen. Hoge niveaus van LH stimuleren de ovulatie.

Clomid wordt vaak voorgeschreven door huisartsen of OB-GYN's voordat een paar wordt doorverwezen naar een vruchtbaarheidsspecialist voor meer gespecialiseerde zorg. Sommige reproductiespecialisten schrijven Clomid ook voor.

Clomid-indicaties

Clomid is geïndiceerd voor de behandeling van ovulatiestoornissen bij vrouwen die zwangerschap wensen. Obstakels voor het bereiken van zwangerschap moeten worden uitgesloten of adequaat worden aangepakt voordat met Clomid-therapie wordt begonnen.

De meest waarschijnlijke patiënten met clomifeentherapie zijn onder meer patiënten met polycysteus ovariumsyndroom, amenorroe-galactorea-syndroom, psychogene amenorroe, postoraal-preventieve amenorroe en enkele gevallen van secundaire amenorroe van onbepaalde etiologie.

Een goede tijdcoïtus in relatie tot ovulatie is belangrijk. Een basale lichaamstemperatuurgrafiek of andere geschikte tests kunnen de patiënt en haar arts helpen bepalen of de eisprong is opgetreden. Zodra de ovulatie is vastgesteld, moet elke kuur met Clomid beginnen op ongeveer de vijfde dag van de cyclus. Langdurige cyclische behandeling wordt niet aanbevolen naast een totaal van ongeveer zes cycli (inclusief drie ovulatiecycli).

Clomid is alleen geïndiceerd voor patiënten met bewezen ovariële functie die aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

Patiënten die niet zwanger zijn

Patiënten zonder cysten in de eierstokken. Clomid mag niet worden gebruikt bij patiënten met ovariële vergroting, behalve bij patiënten met polycysteus ovariumsyndroom. Bekkenonderzoek is nodig vóór de eerste en eventuele volgende behandeling met Clomid.

Patiënten zonder abnormale vaginale bloeding. Als abnormale vaginale bloeding optreedt, moet de patiënt zorgvuldig worden geëvalueerd om er zeker van te zijn dat er geen neoplastische laesies zijn.

Patiënten met een normale leverfunctie

Bovendien moeten patiënten die zijn geselecteerd voor behandeling met Clomid, worden beoordeeld op:

  • Oestrogeenspiegels . Patiënten moeten voldoende endogeen oestrogeengehalte hebben (geschat op basis van vaginale uitstrijkjes, endometriumbiopsie, urineanalyse van oestrogeen of bloeding als reactie op progesteron). Verlaagde oestrogeenspiegels, hoewel minder gunstig, sluiten succesvolle behandeling niet uit.
  • Primair hypofyse- of ovarieel falen. Van Clomid-therapie kan niet worden verwacht dat het een specifieke behandeling vervangt voor andere oorzaken van ovulatiefalen.
  • Endometriose en endometriumcarcinoom. De incidentie van endometriose en endometriumcarcinoom neemt toe met de leeftijd, evenals de incidentie van ovulatiestoornissen. Endometriumbiopsie moet altijd worden uitgevoerd vóór Clomid-behandeling bij deze populatie.
  • Andere belemmeringen voor zwangerschap. Obstakels voor de zwangerschap kunnen zijn: schildklieraandoeningen, bijnieraandoeningen, hyperprolactinemie en onvruchtbaarheid bij mannelijke factoren.
  • Er zijn geen adequate of goed gecontroleerde onderzoeken die het effect van CLOMID aantonen bij de behandeling van mannelijke onvruchtbaarheid.
  • Bovendien zijn testiculaire tumoren en gynaecomastie gemeld bij mannen die clomifeen gebruiken. De oorzaak en gevolg-relatie tussen meldingen van testiculaire tumoren en toediening van CLOMID is niet bekend.

Hoewel de medische literatuur verschillende methoden suggereert, is er geen universeel geaccepteerd standaardregime voor combinatietherapie (dwz CLOMID in combinatie met andere ovulatie-inducerende geneesmiddelen).

Evenzo is er geen standaard CLOMID-regime om ovulatie te induceren in in-vitrofertilisatieprogramma's om eieren te produceren voor bevruchting en herintroductie. Daarom wordt CLOMID niet aanbevolen voor dit gebruik.Als je Clomid wilt kopen, koop dan nu Clomid.

Clomid contra-indicaties

De voorbereiding en behandeling van kandidaten voor CLOMID-behandeling moet plaatsvinden onder toezicht van artsen met ervaring in de behandeling van gynaecologische of endocriene aandoeningen. Patiënten mogen alleen worden geselecteerd voor behandeling met CLOMID na zorgvuldige diagnostische evaluatie.

Het behandelplan moet van tevoren worden beschreven. Obstakels om het doel van de therapie te bereiken, moeten worden geëlimineerd of op de juiste manier worden behandeld voordat met CLOMID wordt begonnen. Het therapeutische doel moet worden afgewogen tegen mogelijke risico's en worden besproken met de patiënt en anderen die betrokken zijn bij het bereiken van een zwangerschap.

Ovulatie vindt meestal plaats van 5 tot 10 dagen na een CLOMID-kuur. Coïtus moet worden getimed om samen te vallen met de verwachte ovulatietijd. Passende tests om de eisprong te bepalen, kunnen in deze periode nuttig zijn.

Aanbevolen dosering

De behandeling van de geselecteerde patiënt moet beginnen met een lage dosis van 50 mg per dag (1 tablet) gedurende 5 dagen. De dosis mag alleen worden verhoogd bij patiënten die niet ovuleren als reactie op cyclische 50 mg CLOMID.

Een lage dosering of behandelperiode wordt met name aanbevolen als men vermoedt dat ongebruikelijke hypofyse-gonadotropinegevoeligheid bestaat, bijvoorbeeld bij patiënten met polycysteus ovariumsyndroom.

De patiënt moet zorgvuldig worden geëvalueerd om zwangerschap, ovariumvergroting of cyste-vorming van de eierstokken tussen elke behandelingscyclus uit te sluiten.

Als een door progestageen veroorzaakte bloeding gepland is of als spontane baarmoederbloeding optreedt voorafgaand aan de behandeling, moet de behandeling met 50 mg per dag gedurende 5 dagen beginnen op ongeveer de vijfde dag van de cyclus. De therapie kan op elk moment worden gestart bij de patiënt die geen recente baarmoederbloeding heeft gehad. Als bij deze dosering ovulatie optreedt, heeft het geen zin om de dosis in volgende behandelingscycli te verhogen.

Als de ovulatie na de eerste behandelingskuur niet lijkt te gebeuren, moet een tweede kuur van 100 mg per dag (twee tabletten van 50 mg als een enkele dagelijkse dosis) gedurende 5 dagen worden toegediend.

Deze cursus kan al 30 dagen na de vorige worden gestart nadat voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de aanwezigheid van zwangerschap uit te sluiten. Het wordt niet aanbevolen om de dosering of de behandelingsduur gedurende 5 dagen te verhogen tot meer dan 100 mg / dag.

De meeste patiënten die zullen ovuleren, zullen dit na de eerste behandeling doen. Als ovulatie niet optreedt na drie behandelingsprocedures, wordt verdere behandeling met CLOMID niet aanbevolen en moet de patiënt opnieuw worden beoordeeld.

Clomid bijwerkingen

Bijwerkingen van klinische proef

CLOMID wordt in de aanbevolen doses over het algemeen goed verdragen. Bijwerkingen waren meestal mild en van korte duur en de meeste verdwenen onmiddellijk nadat de behandeling was beëindigd.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij minder dan 1% van de patiënten in klinische onderzoeken: acute buik, toename van eetlust, obstipatie, dermatitis of uitslag, depressie, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, haarverlies / droog haar, verhoogde frequentie / volume van de urine, slapeloosheid, zwakte, nerveuze spanning , vaginale droogheid, duizeligheid, gewichtstoename / -verlies.

Patiënten die langdurig met CLOMID worden behandeld, kunnen verhoogde serumspiegels van desmosterol vertonen. Dit komt waarschijnlijk door directe verstoring van de cholesterolsynthese.

De serumsterolen bij patiënten die de aanbevolen dosis CLOMID krijgen, veranderen echter niet significant. Eierstokkanker is zelden gemeld bij patiënten die vruchtbaarheidsmedicijnen hebben gekregen.

Onvruchtbaarheid is een primaire risicofactor voor eierstokkanker; epidemiologische gegevens suggereren echter dat langdurig gebruik van clomifeen het risico op een borderline of invasieve ovariumtumor kan verhogen . Koop Clomid in uw dichtstbijzijnde winkel volgens de instructies van uw arts en dosering van Clomid

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Het mengen van alcohol met dit geneesmiddel kan misselijkheid en braken, hoofdpijn, slaperigheid, flauwvallen of verlies van coördinatie veroorzaken. Het kan ook een risico vormen voor inwendige bloedingen, hartproblemen en ademhalingsmoeilijkheden.

nl_doctor

Lars Kreis

Uroloog en privépraktijk in Erfurt, arts bij Europe-Pharme

Gemaakt bij: 23.06.2020

Bijgewerkt om: 04.07.2020

Op deze website gebruiken wij cookies om uw ervaring aangenamer te maken Privacybeleid