hier
call_us_desk

CONTACT

close_call_us

Telefoonnummer

Sociaalnetwerksites

Prozac 20 mg

8003
8003

Productnaam Prozac

beschikbaar ja

Productomschrijving

Handelsnaam: Prozac
Actief ingrediënt: Fluoxetine
Dosering: 20mg
Klasse van actieve ingrediënten: Antidepressiva
Doseringsvorm: Tablets

Prozac

Dosage: 10mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Prozac 10mg 60 € 0.63 € 37.78
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 90 € 0.48 € 42.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 120 € 0.45 € 53.76
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 180 € 0.41 € 73.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 270 € 0.38 € 103.59
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 360 € 0.37 € 133.02
buy_click_icon buy_icon

Prozac

Dosage: 20mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Prozac 20mg 30 € 1.03 € 30.78
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 60 € 0.76 € 45.44
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 90 € 0.69 € 62.41
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 120 € 0.66 € 79.36
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 180 € 0.63 € 114.05
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 270 € 0.60 € 162.41
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 360 € 0.60 € 216.65
buy_click_icon buy_icon

Prozac

Dosage: 40mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Prozac 40mg 20 € 1.87 € 37.41
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 30 € 1.61 € 48.24
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 60 € 1.33 € 79.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 90 € 1.16 € 104.83
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 120 € 1.14 € 137.17
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 180 € 1.05 € 189.80
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 270 € 0.99 € 266.43
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 360 € 0.96 € 345.81
buy_click_icon buy_icon

Prozac

Dosage: 60mg mg

Artikel Dosis Aantal Per 1 stuk Prijs Bestelling
Prozac 60mg 20 € 2.11 € 42.25
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 30 € 1.87 € 55.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 60 € 1.57 € 94.13
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 90 € 1.41 € 126.54
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 120 € 1.33 € 159.16
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 180 € 1.28 € 229.79
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 270 € 1.19 € 322.42
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 360 € 1.17 € 421.79
buy_click_icon buy_icon
8003
Ervaring Prozac

users 0 Ervaring

Stemmen

Wat is Prozac

Prozac is een antidepressivum. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de behandeling van depressie, obsessief-compulsieve stoornis en paniekstoornis.

Prozac is ook bekend onder de generieke naam fluoxetine, een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI). Ongeveer 1 op de 10 mensen in de VS gebruikt SSRI's en 1 op de 4 vrouwen in de jaren 40 en 50.

Prozac verscheen voor het eerst in 1988 in de Verenigde Staten en werd een van de meest voorgeschreven antidepressiva in het land. Het is nog steeds populair, zelfs als de nieuwere medicijnen nu beschikbaar zijn, zoals sertraline en citalopram.

Het is verkrijgbaar als vloeistof, tablet, capsule en als langwerkende capsule met vertraagde afgifte. Het is geschikt voor volwassenen en kan in sommige gevallen gebruikt worden voor kinderen vanaf 10 jaar.

Fluoxetine wordt gebruikt voor de behandeling van depressie, paniekaanvallen, obsessief-compulsieve stoornis, een bepaalde eetstoornis (boulimia) en een ernstige vorm van premenstrueel syndroom (premenstruele dysfore stoornis).

Dit medicijn kan je humeur, slaap, eetlust en energieniveau verbeteren en kan je interesse in het dagelijks leven helpen herstellen. Het kan angst, angst, ongewenste gedachten en het aantal paniekaanvallen verminderen.

Het kan ook de wens verminderen om repetitieve taken uit te voeren (dwang zoals handen wassen, tellen en controleren) die het dagelijks leven verstoren. Fluoxetine kan premenstruele symptomen zoals prikkelbaarheid, verhoogde eetlust en depressie verminderen. Het kan uitpuilend en reinigend gedrag tijdens boulimia verminderen.

Hoe Prozac Werkt

Het strak gereguleerde evenwicht tussen uitscheiding en verwijdering van neurotransmitters werkt niet goed onder bepaalde mentale omstandigheden zoals bipolaire stoornis, obsessief-compulsieve stoornis, angst en depressie. Neurotransmitters zijn signaalmoleculen die worden gebruikt om berichten over te brengen tussen zenuwcellen (zenuwcellen) in de hersenen. Serotonine is een van de neurotransmitters die lijden aan depressie en soortgelijke aandoeningen.

De meest gebruikelijke klasse van geneesmiddelen die worden gebruikt om deze aandoeningen te behandelen, wordt selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) genoemd. De bekende Fluoxetine (Prozac) is een lid van deze klasse.

SSRI's werken met de serotoninebalans door een transporter genaamd SERT te remmen die de serotonine selectief terug naar de zenuwcellen pompt. De werking van het SERT-molecuul verkort de tijd dat serotonine zijn signaal moet afgeven, wat SERT remt, waardoor de serotoninefunctie toeneemt.

Hoe SSRI SERT precies remt, was tot nu toe niet duidelijk, hoewel onderzoekers wisten dat het mechanisme niet simpelweg een eenvoudige binding aan SERT kan zijn en dus voorkomen dat SERT aan serotonine bindt. Als dit het geval is, moet het effect van het medicijn uiterlijk een paar dagen nadat de patiënt het is gaan gebruiken, binnenkomen.

Een van de meest verwarrende kenmerken van SSRI's is echter dat het weken tot maanden kan duren voordat ze volledig actief worden. Daarom geloven onderzoekers al lang dat SSRI's SERT op een andere manier remmen. Toch was het exacte mechanisme tot nu toe niet bekend.

In een recente publicatie in Science toonde een onderzoeksteam een mogelijk werkingsmechanisme voor fluoxetine. Volgens deze onderzoekers werkt het via een volledig nieuw remmend pad, wat ook de lange en vaak erg frustrerende wachttijd voor patiënten kan verklaren voordat SSRI's klinisch werken.

Ze ontdekten dat bij muizen die chronisch worden gevoed met Fluoxetine, de expressie van het gen dat voor het plan van SERT codeert, wordt verminderd, wat betekent dat er minder SERT beschikbaar is om serotonine uit de synaps te verwijderen.

Dit is op zichzelf een verrassende ontdekking, maar het mechanisme van hoe Fluoxetine de SERT-expressie neerwaarts reguleert, is nog verrassender.

Prozac Indicaties

Gebruik Prozac niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Er kan een gevaarlijke geneesmiddelinteractie optreden. MAO-remmers zijn onder meer isocarboxazide, linezolid, fenelzine, rasagiline, selegiline en tranylcypromine.

Na het stoppen van een MAO-remmer moet u minimaal 14 dagen wachten voordat u fluoxetine prozac kunt gebruiken. Na het stoppen met fluoxetine moet u 5 weken wachten voordat u thioridazine of een MAO-remmer inneemt.

U mag Prozac niet gebruiken als u allergisch bent voor fluoxetine, als u ook pimozide of thioridazine gebruikt of als u wordt behandeld met een injectie met methyleenblauw.

Vertel uw arts over alle andere antidepressiva die u gebruikt, vooral Celexa, Cymbalta, Desyrel, Effexor, Lexapro, Luvox, Oleptro, Paxil, Pexeva, Symbyax, Viibryd of Zoloft.

Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met fluoxetine prozac en een ernstige aandoening veroorzaken die het serotoninesyndroom wordt genoemd. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt. Vraag uw arts voordat u wijzigingen aanbrengt in hoe of wanneer u uw medicatie inneemt.

Om ervoor te zorgen dat Prozac voor u veilig is, vertel het uw arts als u:

  • levercirrose;
  • nierziekte;
  • diabetes;
  • nauwehoekglaucoom;
  • convulsies of epilepsie;
  • bipolaire stoornis (manische depressie);
  • een geschiedenis van drugsgebruik of zelfmoordgedachten;
  • als u wordt behandeld met elektroconvulsietherapie (ECT).

Sommige jonge mensen hebben zelfmoordgedachten wanneer ze voor het eerst antidepressiva gebruiken. Uw arts moet uw voortgang bij regelmatige bezoeken volgen. Uw familie of andere verzorger moet zich ook bewust zijn van veranderingen in uw stemming of symptomen.

Het gebruik van Prozac tijdens de zwangerschap kan ernstige longproblemen of andere complicaties bij de baby veroorzaken. Maar u kunt een terugval van depressie krijgen als u stopt met het gebruik van uw antidepressivum. Vertel het uw arts als u zwanger wordt. Begin of stop niet met het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap zonder advies van uw arts.

Fluoxetine kan in de moedermelk terechtkomen en kan een kind dat borstvoeding geeft schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Misselijkheid, slaperigheid, duizeligheid, angst, slaapproblemen, verlies van eetlust, vermoeidheid, zweten of geeuwen kunnen voorkomen. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Vergeet niet dat uw arts dit geneesmiddel heeft voorgeschreven omdat hij of zij heeft vastgesteld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

Vertel het uw arts als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: ongebruikelijke of ernstige mentale / stemmingswisselingen (zoals opwinding, ongewoon hoge energie / spanning, zelfmoordgedachten), lichte blauwe plekken / bloeding, spierzwakte / kramp, beven (tremor), verminderde interesse in geslacht, veranderingen in seksueel vermogen, ongewoon gewichtsverlies.

Zoek onmiddellijk medische hulp als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: bloederige / zwarte / teerachtige ontlasting, braaksel dat eruit ziet als koffiekuilen, krampen, tekenen van nierproblemen (zoals verandering in urine), oogpijn / zwelling / roodheid, verwijde pupillen, visusveranderingen ( zoals het zien van regenbogen rond lichten 's nachts, wazig zicht).

Als u diabetes heeft, kan fluoxetine uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Controleer uw bloedsuikerspiegel regelmatig en deel de resultaten met uw arts. Het is mogelijk dat uw arts uw medicatie, dieet en lichaamsbeweging moet aanpassen wanneer u fluoxetine start of stopt.

Dit medicijn kan serotonine verhogen en veroorzaakt zelden een zeer ernstige aandoening die het serotoninesyndroom / toxiciteit wordt genoemd. Het risico neemt toe als u ook andere geneesmiddelen gebruikt die serotonine verhogen, dus vertel uw arts of apotheker over alle geneesmiddelen die u gebruikt (zie rubriek over interacties tussen geneesmiddelen).

Zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende symptomen krijgt: snelle hartslag, hallucinaties, verlies van coördinatie, ernstige duizeligheid, ernstige misselijkheid / braken / diarree, spiertrekkingen, onverklaarbare koorts, ongebruikelijke opwinding / rusteloosheid.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Het mengen van alcohol met dit geneesmiddel kan misselijkheid en braken, hoofdpijn, slaperigheid, flauwvallen of verlies van coördinatie veroorzaken. Het kan ook een risico vormen voor inwendige bloedingen, hartproblemen en ademhalingsmoeilijkheden.

nl_doctor

Lars Kreis

Uroloog en privépraktijk in Erfurt, arts bij Europe-Pharme

Gemaakt bij: 24.06.2020

Bijgewerkt om: 05.07.2020

Op deze website gebruiken wij cookies om uw ervaring aangenamer te maken Privacybeleid