kliknij
call_us_desk

Zadzwoń

close_call_us

Zadzwoń do nas!

w sieciach społecznościowych

Warunki użytkowania

Warunki uzytkowania

Odpowiedzialność prawna

1. Ogólne warunki sprzedaży

Strona internetowa ponosi odpowiedzialność tylko za zobowiązania, dane na piśmie. Umowa między klientem a stroną internetową jest tylko po wskazaniu klientem swojej zgody z warunkami i odprawy zamówienia. Klient może być pewny, że jego zamówienie jest przyjęte, po otrzymaniu listu o potwierdzeniu zamówienia. Po odprawieniu swego zamówienia, klient naciska na plusa, potwierdzając w ten sposób swoją zgodę z warunkami. Z tej chwili umowa może rozpatrywać się jak rzeczywista.

2. Propozycje i dostępność towaru.

Wszystkie towary, przedstawione na naszej stronie internetowej, zawsze można kupić w naszej on-line aptece. Jednak, jeśli z jakichkolwiek przyczyn zamówiony Wami produkt nie może być dostarczony, nasza on-line apteka obowiązkowo natychmiast powie Wam o tym

3. Opis towarów.

Nasza on-line apteka podkreśla, że obrazy towarów na stronie internetowej mogą trochę różnić się od realnego rodzaju towaru, w związku z reklamowymi celami. Pamiętajcie, że prawdziwymi gwarancjami mogą być tylko pisemne gwarancji.

4. Ceny, terminy opłaty i nieopłata.

Wskazane ceny nie włączają koszty na transportowanie i również nie włączają VAT (19%).

Klient nie płaci VAT, ponieważ w tym przypadku chodzi o międzynarodowym handlu w internetowym obszarze. Klient musi spłacić rachunek w ciągu 14 dni z momentu wystawiania rachunku.

W razie nieobecności opłaty rachunku do zaznaczonego terminu, rachunek będzie rozpatrywał się jak nie opłacony. Przez 7 dni z Wami zwiąże się przez telefon czy e-mail  współpracownik naszego działu po pracy z klientami i uściśli, czy jeszcze chcecie zamówić wybrany produkt.

5. Koszty na dostawę.

Nasza on-line apteka spełnia bezpłatną dostawę. Tylko w oddzielnych wypadkach  ściągamy za dostawę 12 euro. Również nasza strona internetowa proponuje Wam skorystać się usługą ekspres-dostawy za 12 euro.

6. Dostawa.

Terminy dostawy. Termin dostawy zaczyna się z momentu odprawy Waszego zamówienia. Terminy dostawy są nie konwencjonalne i nie mogą być gwarantowane. Strona internetowa zwalnia się od zobowiązania dostawiać produkcję czy nadawać usługi w przypadkach nieprzewidzianych, lub w razie okoliczności, które niemożliwie było przewidzieć, których niemożliwie było uniknąć i które są nie kontrolowane naszej on-line apteką włączając fors mażory, takie, jak kataklizmy, wojskowe działania czy socjalne konflikty. W takim wypadku, termin dostawy produktu czy nadania usługi będzie przedłużony w terminie działania ekstremalnych zjawisk, o czym klient będzie natychmiast poinformowany. Jednak, jeśli trwałość ekstremalnych zjawisk trwa w ciągu 14 dni pracujących, każda konwencjonalna strona ma prawo rozerwać umowę. W tym przypadku klient dostaje pieniądze, zapłacone za towar czy usługę.

Zazwyczaj bezpłatne dostarczenie trwa  8-13 dni.

Ekspres-dostarczenie zajmuje 3-7 dni. Jeśli termin dostawy wydłuża się w związku z trudnym adresem, klient będzie o tym poinformowany.

7. Skasowanie zamówienia produkcji i jej skutku.

Klient ma prawo pisemne rozerwać kontrakt bez wskazania przyczyny w ciągu 14 dni z momentu spełnienia zamówienia. Termin zaczyna odliczać się z momentu otrzymania klientem pisemnych instrukcji odpowiednio do rozdziału 246 Paragrafu 2б związanego z Paragrafem 1 Rozdział 1 i 2 EGBGB, i również z zobowiązaniami strony internetowej, co odpowiada Paragrafowi 312е Rozdział 1 Akapit A EGGB, punktowi 246 Paragrafu 3EGGB. Powrót powinien być skierowany na adres:

Skutki skasowania zamówienia.

Przy skasowaniu zamówienia uwzględniają się wzajemne zobowiązania i odbywa się wymiana otrzymanymi środkami. Jeśli z jakiegokolwiek powodu klient nie może przywrócić otrzymaną produkcję czy jeśli jakość otrzymanej produkcji ucierpiała, klient musi wypłacić on-line aptece odpowiednią kompensację. Samą procedurę powrotu produkcji klient nie opłaca. Możliwość klienta przywrócić produkcję znajduje się całkiem na kresce on-line apteki. Dla stronie internetowej odliczanie terminu zaczyna się z momentu otrzymania powrotu, a dla klienta termin zaczyna odliczać się z dnia odprawy powrotu.

8. Powrót towaru.

Prawa Unii Europejskiej o realizacji medykamentów zabraniają przyjęcie do apteki już sprzedanych leczniczych środków. Jednak, w pewnych wypadkach, wskazanych w Paragrafie 7, klient może zrealizować powrót towaru.

9. Prawo własności.

Do pełnej opłaty klientem kosztu zamówionej produkcji ona jest własnością on-line apteki.

10. Odpowiedzialność.

On-line apteka niesie odpowiedzialność za defekty produkcji tylko w tych wypadkach, kiedy oni byli otrzymane wskutek polecanego zachowania z produkcją, przy dotrzymaniu wszystkich odpowiednich instrukcji. Również on-line apteka niesie odpowiedzialność za defekty produkcji w wypadkach, kiedy oni byli otrzymane w trakcie opakowywania produkcji w on-line aptece. Jeśli że defekty były otrzymane podczas dostawy, całą odpowiedzialność ponosi przedsiębiorstwo, co odpowiada za dostawę.

11. Prywatne życie.

Możecie być absolutnie pewne w pełnej poufności otrzymanej od Was informacji. Informacja prywatnego charakteru nie będzie udzielała się ani trzecim osobom, lub innym internet stronom.

Viagra apteka cena w Polsce

Nie przegapcie unikalnej możliwości wygodnie kupić Viagrę

Ulepszyliśmy naszą stronę poprzez korzystanie z cookies. Kontynuuj przeglądanie lub dowiedz się więcej