Nahoru
call_us_desk

Kontakt

close_call_us

Zavolejte nám

Europe pharm v sociálních sítích

Ochrana osobních údajů

Osobní data

1. Přehled ochrany údajů
Všeobecné
Níže uvádíme jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní informace jsou všechny údaje, se které by mohli vést k vaší osobní identifikaci.
Sběr dat na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?
Údaje shromážděné na této webové stránce zpracovává provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete níže.
2. Jak shromažďujeme údaje?
Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete - například údaje, které zadáte na Kontaktní formulář.
Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi systémy IT při návštěvě webových stránek. Tyto údaje jsou především technické údaje, například: prohlížeč a operační systém, který používáte při přístupu na naše stránky. Tato data se shromažďují automaticky při vstupu na naše webové stránky.
3. Na co používáme Vaše údaje?
Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování webových stránek. Jiná data lze použít k analýze toho, jak návštěvníci stránky využívají.
Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?
Máte vždy právo bezplatně požadovat informace o uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu sběru. Máte také právo požadovat, aby byla data opravena, zablokována nebo vymazána. Pokud budete mít další otázky týkající se soukromí a ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené níže. Samozřejmě můžete také podat stížnost na příslušné regulační orgány.
4. Analýza a nástroje třetích stran
Při návštěvě našeho webu mohou být provedeny statistické analýzy vašeho surfování. To se stává především pomocí souborů cookies a analýzy. Analýza surfování je obvykle anonymní, tj. my vás z těchto dat nebudeme schopni identifikovat. V případě námitek k této analýze ji lze předejít tím, že nebudete používat některé nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů. K této analýze můžete vznést námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jaké možnosti lze využít v tomto případě.
5.Obecné informace a povinné informace
Ochrana dat
Jakožto provozovatelé této webové stránky bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Zacházíme s vašimi osobními údaji jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů.
Používáte-li tyto webové stránky, budeme shromažďovat různé osobní údaje. Osobní údaje jsou všechny informace, které se Vás osobně týkají. Zásada ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme a pro co je používáme. Vysvětluje také jak a za jakým účelem se to děje.
Vezměte prosím na vědomí, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.
Oznámení týkající se strany zodpovědnosti za tuto webovou stránku
Zodpovědnou stranou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).
6. Zrušení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních dat
Mnoho úkonů, které souvisí se zpracováním dat jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. V budoucnu můžete kdykoliv zrušit svůj souhlas. Žádost o zrušení souhlasu lze zaslat e-mailem. Data, která jsme obdrželi a zpracovali před přijetím vaší žádosti, můžeme legálně zpracovávat.
Právo podávat stížnosti regulačním orgánům
Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Příslušný regulační orgán pro záležitosti související s legislativní ochranou údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů
Právo na přenositelnost dat
Máte právo na to požadovat doručení údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při uzavření smlouvy, automaticky sobě nebo třetí straně ve standardním, strojově čitelném formátu. Požadavek pro přímý přenos dat jinému odpovědnému subjektu lze provést pouze v rozsahu umožněném technicky.
7. Šifrování SSL nebo TLS
Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů šifrování SSL nebo TLS pro ochranu přenosu důvěrného obsahu. Například se jedná o dotazy, které nám zasíláte jako provozovatel webu.
8. Informace, blokování, odstranění
Podle zákona máte právo na bezplatné poskytnutí informací ohledně vašich osobních dat, která jsou uložena, jako je jejich původ, příjemce a účel, pro který byly zpracovány. Máte také právo tyto údaje opravit, zablokovat nebo odstranit. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení v případě, že máte další dotazy k tomuto tématu ohledně osobních dat.
9. Sběr dat na našich webových stránkách
Cookies
Některé z našich webových stránek používají cookies. Soubory cookies nepoškodí váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookies činí naše webové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači a v prohlížeči. Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Automaticky se vymažou po vaší návštěvě. Ostatní soubory cookies zůstanou v paměti přístroje, dokud je neodstraníte. Tyto cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím navštívení webu.
Můžete nakonfigurovat prohlížeč, aby vás informoval o používání souborů cookies, abyste se mohli rozhodnout, zda přijmout nebo odmítnout soubor cookies. Můžete také nakonfigurovat váš prohlížeč, aby automaticky přijímal cookies za určitých podmínek nebo je vždy odmítnul nebo automaticky smazal cookies po zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.
 Provozovatel webových stránek má skutečný zájem, aby při ukládání souborů cookies zajistil optimalizované služby bez technických chyb. Pokud budou uloženy také jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze surfování), budeme s nimi zacházet samostatně v souladu s ochranou osobních údajů.
10. Soubory protokolu serveru
Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky přenáší do "souborů protokolu serveru", kterými jsou:
Typ prohlížeče a verze prohlížeče
Použitý operační systém
URL odkazujícího uživatele
Název hostitele přístupového počítače
Čas požadavku serveru
11. IP adresa
Tato data nebudou spojována s údaji z jiných zdrojů.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování dat pro uzavření smlouvy a nebo předběžných opatření smlouvy
12. Kontaktní formulář
Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme údaje zde uvedené včetně kontaktních údajů, které poskytnete, abychom vám mohli odpovědět na vaši otázku a případné následné otázky. Nesdílíme tyto informace bez vašeho svolení.
Všechny údaje, které zadáte do kontaktní formuláře, tedy zpracujeme pouze s vaším souhlasem podle článku. 6 1 písm. A) GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail s touto žádostí je dostatečný. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.
Budeme uchovávat údaje, které poskytnete v kontaktním formuláři tak dlouho, dokud nepožádáte o jejich vymazání či nezrušíte svůj souhlas ohledně ukládání, nebo pokud ukládání dat k tomuto účelu už nebude platné (např. po zpracování vaší žádosti). Všechna povinná zákonná ustanovení, zejména ustanovení o povinných lhůtách uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.
13. Registrace na těchto stránkách
Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách za účelem získání přístupu k dalším nabízeným funkcím. Vstupní data budou použita pouze pro účely příslušného webu nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být poskytnuty v plném rozsahu. Jinak bude registrace zamítnuta. Abychom vás včas informovali o důležitých změnách, jako jsou změny v rámci našeho webu nebo technické změny, použijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
Data poskytnutá při registraci zpracujeme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR. Souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Požadavek můžete zaslat formou e-mailu. Data zpracovaná před přijetím vašeho požadavku mohou být i nadále legálně zpracovávána.
Budeme uchovávat data shromážděná při registraci po dobu, po kterou zůstanete registrováni na našich firemních webových stránkách. Zákonná lhůta uchovávání dat zůstává nedotčena.
14. Zpracování dat (údaje o zákaznících a smlouvách)
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro vznik nebo úpravu zákonných vztahů s námi (centrální data). To se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, který umožňuje zpracovávání údajů k uzavření smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje při vstupu na naše webové stránky (údaje o používání) pouze v rozsahu potřebném k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše služby a fakturovat za ně. Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonná lhůta pro uchovávání zůstává nedotčena.
Přenos dat při registraci služeb a digitální obsah
Osobní identifikační údaje předáváme třetím stranám pouze v rozsahu, který je požadován pro splnění smluvních podmínek s námi, například s bankami pověřenými zpracováním vašich plateb.
Vaše údaje nebudou přenášeny k jiným účelům, pokud nám k tomu výslovně nedáte souhlas.
Vaše údaje nebudou zveřejněny třetím stranám pro reklamní účely bez vašeho výslovného souhlasu.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, který umožňuje zpracovávání údajů k plnění smluvních podmínek a nebo předběžných opatření.
15. Analýza a reklama
Google analýza
Tato webová stránka používá službu Google Analytics - webovou analytickou službu. Je provozována společností Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory uložené v počítači, které
umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace generovaná cookies o vašem
používání těchto webových stránek je obvykle přenášena na server Google v USA a uložena tam.
Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má skutečný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat jak jeho webové stránky, tak i jejich reklamu.
Anonymní IP
Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymní IP. Vaše IP adresa bude Googlem zkrácena v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je úplná adresa IP odeslána společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google tuto informaci použije jménem provozovatele této služby na webových stránkách, vyhodnotí vaše používání webových stránek, sestavují zprávy o aktivitách na webu a poskytují další služby týkající se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena se žádnými dalšími údaji, které má Google.
Prohlížečový plugin
Můžete zabránit uložení těchto souborů cookies výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Rádi bychom však poukázali na to, že to může znamenat, že nebudete moci plně využívat funkce na této webové stránce. Můžete také předejít generování dat cookies týkajících se používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), aby byly předány a zpracovány společností Google stažením a nainstalováním pluginu pro prohlížeč, který je dostupný na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Odmítnutí sběru dat
Můžete odmítnout sběr dat pomocí služby Google Analytics klepnutím na následující odkaz.
Optout soubor cookie bude nastaven tak, aby zabránil shromažďování vašich dat při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte službu Google Analytics:  Disable Google Analytics
Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Externí zpracování dat
Dohodli jsme se společností Google na outsourcingu našeho zpracování dat a plně implementovali přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání služby Google Analytics.
Shromažďování demografických údajů službou Google Analytics
Tento web používá demografické funkce služby Google Analytics. To umožňuje generovat sestavy obsahující prohlášení o věku, pohlaví a zájmů návštěvníků stránek. Tato data pocházejí z komerčních článků/stránek Google a návštěvníků třetích stran. Tato shromážděná data nemohou být přičítána žádnému specifickému jednotlivci. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat úpravou nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části  "Odmítnutí sběru dat".
Google reCAPTCHA
Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen "reCAPTCHA"). Tato služba je poskytována společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
reCAPTCHA slouží k ověření, zda údaje zadané na našich webových stránkách (například na kontaktní formulář) byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem.  reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky jakmile návštěvník internetu vstoupí na webové stránky. Za účelem analýzy, reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, jak dlouho je návštěvník na webu nebo pohyby myší provedené uživatelem). Data shromážděná během analýzy budou předána společnosti Google. ReCAPTCHA analýzy probíhají zcela v pozadí. Návštěvníkům webových stránek se nikde nezobrazuje, že taková analýza probíhá.
Zpracování dat je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Provozovatel webových stránek má skutečný zájem ochránit své stránky před nekalým automatizovaným procházením a spamem.
16. Pluginy a nástroje
Youtube
Naše webové stránky využívají pluginy z YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatel stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, je zajištěno připojení k serverům YouTube. Server YouTube je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, tak vám Youtube umožní propojit prohlížení přímo s vaším osobním profilem. Pokud o to nestojíte, můžete se odhlásit z účtu YouTube.
Služba YouTube se používá pro to, aby stránky přitahovaly více pozornosti. Vše se odehrává na základě čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.
Další informace o správě uživatelských údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube

 

 

Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů