Nahoru
call_us_desk

Kontakt

close_call_us

Zavolejte nám

Europe pharm v sociálních sítích

Všeobecné obchodní podmínky

Pravidla a podmínky

1. Pravidla a podmínky prodeje.

Naše online lékárna nese odpovědnost pouze za závazky v písemné formě. Smlouva mezi zákazníkem a online lékárnou je platná jenom po souhlasu zákazníka s obchodními podmínkami. Po obdržení dopisu potvrzení objednávky zákazník si může být jistý, že jeho objednávka je přijata. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami a smlouva začne platit.

2. Nabídka a dostupnost zboží

Seznam zboží uvedený na našich stránkách se dá koupit v naší online lékárně. Nicméně, pokud z nějakých důvodů objednané zboží nemůže být dodáno, naše online lékárna Vás samozřejmě ihned informuje.

3. Popis zboží

Naše online lékárna zdůrazňuje, že skutečně dodané zboží se může svým vzhledem trochu lišit od znázorněného obrázku z důvodu reklamních účelů. Pamatujte si, že skutečné záruky jsou písemné.

4. Ceny a platební podmínky

Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu a také jsou bez DPH (19%).

Zákazník neplatí DPH, protože jde o mezinárodním obchodě přes internet. Zákazník musí zaplatit do 14 dnů od data vystavení faktury.

V případě, že nedojde ke včasnému zaplacení jednotlivé faktury za zboží ve stanovené lhůtě, objednávka bude považována za nezaplacenou. Po 7 dnech kontaktujeme Vás telefonicky nebo e-mailem. Zaměstnanec zákaznického servisu upřesní, zda ještě stále chcete získat vybrané zboží.

5. Dopravní náklady

Naše online lékárna nabízí dopravu zdarma. Pouze ve výjimečných případech poplatky za dopravu 12 EUR. Využít můžete také expresní doručení za 12 EUR.

6. Dodací podmínky

Dodací lhůta. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení objednávky zákazníka. V případě nepředvídaných okolností webové stránky Europe-pharm si vyhrazují právo poskytovat služby nebo dodávat zboží. V případě vyšší moci (přírodní katastrofy, válečný stav, stávka, výpadky výroby, výpadky v dopravě aj.) nebo jiných mimořádných událostí, za které není prodávající odpovědný, je oprávněn po dobu trvání a existence vyšší moci dodávku omezit nebo zastavit. V případě, že doba trvání vyšší moci přesáhne 14 pracovních dnů, jsou strany oprávněny od smlouvy odstoupit. V tomto případě zákazník dostane zpět peníze zaplacené za zboží nebo služby.

Objednávka je zdarma doručena do 8 – 13 dnů. Expresní doručení trvá 3–7 pracovních dnů. Jestliže dodací lhůta bude prodloužena z jakýkoliv důvodů, zákazník bude o tom informován.

7. Storno objednávky a její důsledky

Zákazník má právo od uzavřené smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů do 14 dnů od její uzavření. Doba začíná běžet od okamžiku, kdy zákazník obdrží písemné pokyny v souladu s § 246 odst. 2b souvisí s § 1 odst. 1 a 2 EGBGB, jakož i se závazky z webových stránek Europe-pharm, podle § 312e odst. 1 A EGGB, bod 246 odst. 3 EGGB. Vrácení objednávky musí být zasláno na adresu:

Důsledky zrušení objednávky

Při zrušení objednávky se berou v úvahu vzájemné povinnosti a dochází k výměně: vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží zpět do prodeje. Pokud z nějakého důvodu zákazník nemůže vrátit objednávku nebo je-li obdržené zboží poškozené, zákazník musí zaplatit náležitou kompenzaci online lékárně Europe-pharm. Postup vrácení zboží zákazník neplatí. Vracení zboží zpět zákazníkem je zcela na riziko on-line lékárny. Doba se začíná odpočítávat dnem žádosti o vrácení objednávky pro Europe-pharm a dnem odeslání zboží zpět.

8. Vrácení zboží

Podle zákonů Evropské unie o výdeji a prodeji léčiv, lékárna nesmí prodané léky vzít zpět a vrátit peníze. Nicméně, v některých případech uvedených v § 7, zákazník může vrátit objednané výrobky.

9. Vlastnictví

Zboží zůstává ve vlastnictví online lékárny Europe-pharm až do úplné úhrady faktury kupujícím.

10.  Odpovědnost

Online lékárna odpovídá za vady dodaného zboží pouze v těch případech, pokud kupující nepoužíval zboží v rozporu s návodem k obsluze, případně v rozporu s pokyny prodávajícího. Online lékána také odpovídá za vady zboží, pokud byly způsobeny při jejich zabalení v online lékárně Europe-pharm. Pokud vady zboží způsobené přepravou, odpovědnost za to nese společnost poskytující dopravní služby.

11.  Soukromý život

Můžete si být naprosto jisti zachování důvěrnosti získaných dat. Vaše jméno nebo soukromé informace nebudou poskytnuty ani třetím stranám, ani jiným internetovým stránkám.

Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů