Nahoru

Partnerské vztahy a sex

Užívání xanaxu, nežádoucí účinky

Užívání xanaxu-ALT_BIG_IMG
 • SDÍLET

Načtení tohoto textu trvá: 8 min.

Xanax je lék, který podle farmakologické klasifikace patří mezi anxiolytika. Název této skupiny léků pochází z anglického slova „anxiety“, což znamená „úzkost“. To ukazuje na rozsah použití takových léků - fobické, depresivní, panické poruchy atd. Xanax je ale zároveň známý schopností rychle se stát návykovým, což na jedné straně vyžaduje zvýšení dávky k dosažení požadovaného efektu a na druhé straně vyvolává abstinenční příznaky při pokusu přestat používat lék.

Anxiolytická látka je derivátem triazolo-benzodiazepinu. Má anxiolytický, sedativní, hypnotický, antikonvulzivní, centrální myorelaxační účinek. Mechanismus účinku spočívá ve zvýšení inhibičního účinku endogenní GABA v CNS zvýšením citlivosti GABA receptorů na mediátor v důsledku stimulace benzodiazepinových receptorů umístěných v alosterickém centru postsynaptických GABA receptorů ascendentní aktivační retikulární formace v mozkovém kmenu a interkalární neurony laterálních rohů míšních, snižuje dráždivost subkortikálních struktur mozku (limbický systém, thalamus, hypotalamus), inhibuje polysynaptické míšní reflexy.

Výrazná anxiolytická aktivita, tj. snížení emočního stresu, oslabení úzkosti, strachu, úzkosti, je kombinována se středně výrazným hypnotickým účinkem, zkracuje dobu usínání, prodlužuje dobu spánku, snižuje počet nočních probouzení. Mechanismus hypnotického účinku spočívá v inhibici buněk retikulární formace mozkového kmene. Snižuje dopad emocionálních, vegetativních a motorických podnětů, které narušují mechanismus usínání.

Uzivání Xanaxu

Xanax je účinný v případech:

 • Úzkost,
 • neuróza,
 • pocit úzkosti,
 • nebezpečí,
 • neklid,
 • napětí,
 • zhoršující se spánek,
 • podrážděnost,
 • smíšené úzkostně-depresivní stavy,
 • pokles nálady,
 • ztráta zájmu o okolí,
 • nespavost,
 • nechutenství,
 • panická porucha s příznaky fobie a bez nich.

Vedlejší ucinky Xanaxu

Na centrální nervový systém má Xanax nežádoucí účinky jako na začátku léčby ospalost, únava, závratě, snížená schopnost koncentrace, ataxie, dezorientace, nestabilita chůze, zpomalení mentálních a motorických reakcí. Zřídka je bolest hlavy, euforie, deprese, třes, ztráta paměti, zhoršená koordinace pohybů, depresivní nálada, zmatenost, slabost, myasthenia gravis, dysartrie. V některých případech je paradoxní reakce, například agresivní výbuchy, zmatenost, strach, sklon k sebevraždě, svalové křeče, halucinace, podrážděnost.

Na trávicí systém má účinky jako jsou sucho v ústech nebo slinění, pálení žáhy, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, zácpa nebo průjem, zhoršená funkce jater, zvýšená aktivita jaterních transamináz a alkalické fosfatázy, žloutenka.

Z hematopoetického systému: možná leukopenie, neutropenie, agranulocytóza (zimnice, hypertermie, bolest v krku, nadměrná únava nebo slabost), anémie, trombocytopenie.

Z močového systému: možná inkontinence moči, retence moči, zhoršená funkce ledvin, snížené nebo zvýšené libido, dysmenorea.

Na endokrinní systém může mít účinky jako jsou možné změny tělesné hmotnosti, poruchy libida, poruchy menstruace.

Mezi nežádoucími účinky na kardiovaskulární systém je možný pokles krevního tlaku a tachykardie.

Alergická reakce se může objevit jako možná kožní vyrážka nebo svědění.

Další upozornění

U endogenní deprese lze alprazolam, totiž účinná látka Xanaxu, použít v kombinaci s antidepresivy. Při použití alprazolamu u pacientů s depresí se vyskytly případy rozvoje epizod hypomanických a manických stavů.

Alprazolam by měl být používán s opatrností u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

U pacientů, kteří dříve neužívali léky ovlivňující centrální nervový systém, je alprazolam účinný v nižších dávkách ve srovnání s pacienty, kteří užívali antidepresiva, anxiolytika nebo kteří trpí chronickým alkoholismem.

Při dlouhodobém užívání ve vysokých dávkách se může vyvinout závislost a drogová závislost.

Při rychlém snížení dávky nebo náhlém vysazení alprazolamu je pozorován abstinenční syndrom, jehož příznaky se mohou pohybovat od mírné dysforie a nespavosti až po těžký syndrom s křečemi břišních a kosterních svalů, zvracením, zvýšeným pocením, třesem a křečemi. Abstinenční syndrom je častější u jedinců, kteří užívali alprazolam po dlouhou dobu více než 8 až 12 týdnů.

Bezpečnost alprazolamu u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. Děti, zejména v mladším věku, jsou velmi citlivé na inhibiční účinek benzodiazepinů na centrální nervový systém.

Během léčby se vyhněte pití alkoholu.

Xanax má vliv na schopnost řídit vozidla.

Kontraindikace - Xanax

Kóma, šok, myasthenia gravis, glaukom s uzavřeným úhlem (akutní ataka nebo predispozice), akutní otrava alkoholem, opioidní analgetika, hypnotika a psychofarmaka, CHOPN (сhronická obstrukční plicní nemoc) s počátečními projevy respiračního selhání, akutní respirační selhání, těžké deprese (mohou se objevit sklony k sebevraždě), těhotenství (zejmena první trimestr), období laktace a kojení, děti a adolescenti do 18 let, přecitlivělost na benzodiazepiny, hypersenzitivita, onemocnění štítné žlázy.

Na závěr

Zahraniční odborníci jsou ve svých závěrech velmi opatrní a jako přesvědčivý důvod uvádějí výsledky klinických studií a data získaná za téměř 30 let zkušeností s praktickým používáním Xanaxu. Nicméně i v oficiálních pokynech k medikaci mezi závažné vedlejší účinky, zveřejněných na webu FDA (Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv), je uvedeno, že riziko sebevraždy je zvýšené u pacientů trpících depresemi a panickými atakami.

Věděli jste, že...

Xanax je lék, který podle farmakologické klasifikace patří mezi anxiolytika. Název této skupiny léků pochází z anglického slova „anxiety“, což znamená „úzkost“.

Přidejte svůj názor k tomuto článku

Hodnocení:

Recent_comments_to_article

Nejnovější články

Obecné zdraví

2022-09-14

Antibiotika a alkohol

Antibiotika a alkohol-ALT_SMALL_IMG

Alkohol a léky mohou být nebezpečnou kombinací. Lékaři doporučují vyhýbat se alkoholu při užívání řady léků. Největším problémem je, že konzumace alkoholu s léky může zvýšit riziko nebezpečných vedlejších účinků.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Hubnutí

2022-09-01

10 zajímavých tipů jak zhubnout břicho?

10 zajímavých tipů jak zhubnout břicho-ALT_SMALL_IMG

Zázračných diet je spousta a zdravého rozumu je málo. Asi hlas ve vaší hlavě vám říká, že nejlepší způsob jak zhubnout je spálit více kalorií, než přijmete.

Autor článku: Dana Ožanová

Více

Partnerské vztahy a sex

2022-03-16

Užívání xanaxu, nežádoucí účinky

Užívání xanaxu-ALT_SMALL_IMG

Xanax je lék, který podle farmakologické klasifikace patří mezi anxiolytika. Název této skupiny léků pochází z anglického slova „anxiety“, což znamená „úzkost“.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Partnerské vztahy a sex

2022-02-22

Na co se přípravek Xanax používá?

Na co se přípravek Xanax používá-ALT_SMALL_IMG

Lidský mozek je jako schránkou pro obrovské množství gama receptorů na neuronech. Jsou zodpovědné za úzkost, neklid, pocit nebezpečí a další příznaky, které jsou pomocí Xanaxu odstraněny. Při silné úzkosti se aktivita neuronů nadměrně zvyšuje a droga ji pomáhá „ztlumit“. Xanax působí velmi rychle. Úzkost a panika mizí téměř okamžitě po užití tablety.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více

Partnerské vztahy a sex

2022-01-31

Co pomáhá na úzkost - jak nemyslet na ni, příznaky, léčba

Co pomáhá na úzkost - jak nemyslet na ni, příznaky, léčba-ALT_SMALL_IMG

Úzkost lze očekávat ve stresujících záležitostech, jako je mluvení na veřejnosti nebo složení testu. Úzkost je jen indikátorem základního onemocnění, když se cítíte nadměrně, všichni jedí a narušují každodenní život.

Autor článku: Jaromir Foldyna

Více
Tento web používá cookies Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad. Ochrana osobních údajů