upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

ADHD (Uppmärksamhetsstörning / hyperaktivitetsstörning) hos vuxna är en psykisk störning som innefattar en kombination av bestående problem, t.ex. svårigheter att vara uppmärksam, hyperaktivitet och impulsivt beteende. ADHD hos vuxna kan leda till instabila relationer, dåliga arbets- eller skolprestationer, låg självkänsla och andra problem.

ADHD är en av de vanligaste neuro utvecklings störningarna i barndomen. Den diagnostiseras vanligen först i barndomen och varar ofta in i vuxen ålder. Barn med ADHD kan ha svårt att vara uppmärksamma, kontrollera impulsiva beteenden (kan agera utan att tänka på vad resultatet blir) eller vara överdrivet aktiva.

Behandlingen av ADHD-mediciner för vuxna liknar behandlingen av ADHD för barn. Behandling av ADHD för vuxna omfattar mediciner, psykologisk rådgivning (psykoterapi) och behandling av eventuella psykiska sjukdomar som förekommer tillsammans med ADHD.

 • Ouppmärksamhet innebär att en person kan ha svårt att hålla sig till en uppgift, behålla fokus och hålla sig organiserad, och dessa problem beror inte på trots eller bristande förståelse.
 • Hyperaktivitet innebär att en person verkar röra sig ständigt, även i situationer när det inte är lämpligt, eller att han eller hon orkar röra på sig, knackar eller pratar överdrivet mycket. Hos vuxna kan hyperaktivitet innebära extrem rastlöshet eller att man pratar för mycket.
 • Impulsivitet innebär att en person agerar utan att tänka eller har svårt att kontrollera sig själv. Impulsivitet kan också innebära en önskan om omedelbar belöning eller oförmåga att skjuta upp tillfredsställelse. En impulsiv person kan avbryta andra eller fatta viktiga beslut utan att tänka på långsiktiga konsekvenser.

Symtom på ADHD

Vissa personer med ADHD har färre symtom när de blir äldre, men vissa vuxna har fortfarande stora symtom som stör den dagliga verksamheten. Hos vuxna kan huvuddragen av ADHD vara svårigheter att vara uppmärksam, impulsivitet och rastlöshet. Symtomen kan variera från milda till allvarliga.

Uppmärksamhet

Personer med symtom på ouppmärksamhet kan ofta:

 • Förbise eller missa detaljer och göra till synes slarviga misstag i skolarbetet, på jobbet eller under andra aktiviteter;
 • Inte tycks lyssna när de blir direkt tilltalade;
 • Ha svårt att fullfölja sina sysslor eller arbetsuppgifter på arbetsplatsen, eller påbörja uppgifter men tappa fokus och lätt bli distraherade;
 • Har svårt att organisera uppgifter och aktiviteter, utföra uppgifter i tur och ordning, hålla ordning på material och tillhörigheter, hantera tid och hålla tidsfrister;
 • Undviker uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning, t.ex. att förbereda rapporter, fylla i formulär eller granska långa papper;
 • Lätt distraheras av orelaterade tankar eller stimuli;
 • Vara glömsk när det gäller dagliga aktiviteter, t.ex. sysslor, ärenden, återkommande samtal och att hålla möten.

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Personer med symtom på hyperaktivitet-impulsivitet kan ofta:

 • Flippa och vrida sig när du sitter ner;
 • Lämnar sin plats i situationer där man förväntar sig att de ska sitta kvar, t.ex. på kontoret;
 • Inte kan spela eller ägna sig åt hobbyer i lugn och ro;
 • ständigt vara i rörelse eller i farten, eller agera som om de drivs av en motor;
 • Pratar överdrivet mycket;
 • Svarar på frågor innan de är helt ställda, avslutar andras meningar eller talar utan att vänta på sin tur i en konversation;
 • Har svårt att vänta på sin tur;
 • Avbryta eller tränga sig på andra, till exempel i samtal, lekar eller aktiviteter.

Symtom på ADHD hos vuxna kan också vara:

 • Impulsivitet;
 • Desorganisering och problem med att prioritera;
 • Dålig förmåga att hantera tid;
 • Svårt att utföra flera arbetsuppgifter;
 • Dålig planering;
 • Frekventa humörsvängningar;
 • Problem med att följa upp och slutföra uppgifter;
 • Hett humör;
 • Svårt att hantera stress.

Orsaker till ADHD

Forskare studerar orsaker och riskfaktorer i ett försök att hitta bättre sätt att hantera och minska risken för att en person har ADHD. Orsakerna och riskfaktorerna för ADHD är okända, men nuvarande forskning visar att genetiken spelar en viktig roll. Nya studier kopplar samman genetiska faktorer med ADHD.

Förutom genetik studerar forskarna andra möjliga orsaker och riskfaktorer, bland annat:

 • Hjärnskada;
 • Miljö. Vissa miljöfaktorer kan också öka risken, t.ex. blyexponering som barn;
 • Alkohol- och tobaksbruk under graviditete;
 • För tidig förlossning;
 • Låg födelsevikt.

Forskningen stöder inte den populära uppfattningen att ADHD orsakas av att man äter för mycket socker, tittar för mycket på tv, är föräldralediga eller av sociala och miljömässiga faktorer som fattigdom eller familjekaos. Naturligtvis kan många saker, inklusive dessa, förvärra symtomen, särskilt hos vissa personer. Men bevisen är inte tillräckligt starka för att dra slutsatsen att de är de huvudsakliga orsakerna till ADHD.

Medicin för ADHD

För många människor minskar ADHD-medicin hyperaktivitet och impulsivitet och förbättrar deras förmåga att fokusera, arbeta och lära sig. Ibland måste flera olika mediciner för ADHD eller doser prövas innan man hittar den rätta som fungerar för en viss person. Alla som tar mediciner måste övervakas noga av sin förskrivande läkare.

Stimulanter. Den vanligaste typen av läkemedel som används för att behandla ADHD kallas "stimulantia". Även om det kan verka ovanligt att behandla ADHD med ett läkemedel som anses vara ett stimulerande medel, fungerar det genom att öka hjärnkemikalierna dopamin och noradrenalin, som spelar viktiga roller för tänkande och uppmärksamhet.

Under medicinsk övervakning anses stimulerande läkemedel vara säkra. Som alla läkemedel kan de dock ha biverkningar, särskilt om de missbrukas eller tas i högre doser än vad som föreskrivs, och kräver att en individs vårdgivare övervakar hur han eller hon reagerar på läkemedlet.

Icke-stimulerande medel. Några andra ADHD-mediciner är icke-stimulerande. Dessa läkemedel tar längre tid att börja verka än stimulantia, men kan också förbättra fokus, uppmärksamhet och impulsivitet hos en person med ADHD. Läkare kan förskriva ett icke-stimulerande medel: när en person har besvärliga biverkningar av stimulantia, när ett stimulantia inte var effektivt eller i kombination med ett stimulantia för att öka effektiviteten.

Här är en lista över ADHD läkemedel som säljs på vårt apotek:

 • Strattera används för att behandla ADHD
 • Waklert - narkolepsi, sömnstörningar
 • Modvigil - sömnstörning, uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet
 • Modalet - ADHD, bristande koncentration

Risk Faktorer

Risken för ADHD kan öka om:

 • Du har släktingar, t.ex. en förälder eller ett syskon, med ADHD eller en annan psykisk störning.
 • Din mamma rökte, drack alkohol eller använde droger under graviditeten.
 • Du har som barn utsatts för miljögifter - t.ex. bly, som främst finns i färg och rör i äldre byggnader.
 • Du föddes för tidigt.
ADHS
Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy