upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

Zoloft (Sertralin)

8002
8002

Handelsnamn: Zoloft

Produkttillgänglighet: i lager

Produktinformation

Tidsbeställning : Antidepressiva
Den aktiva ingrediensen: Sertralin
Dos: 100mg
Frisättning Form: Tabletter

Zoloft

Dosage: 25 mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Zoloft 25 30 € 2.97 € 89.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 25 60 € 1.95 € 117.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 25 90 € 1.43 € 129.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 25 120 € 1.18 € 141.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 25 180 € 0.85 € 153.00
buy_click_icon buy_icon

Zoloft

Dosage: 50 mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Zoloft 50 30 € 2.97 € 89.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 50 60 € 1.95 € 117.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 50 90 € 1.43 € 129.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 50 120 € 1.18 € 141.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 50 180 € 0.85 € 153.00
buy_click_icon buy_icon

Zoloft

Dosage: 100 mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Zoloft 100 30 € 3.10 € 93.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 100 60 € 2.08 € 125.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 100 90 € 1.57 € 141.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 100 120 € 1.31 € 157.00
buy_click_icon buy_icon
Zoloft 100 180 € 0.98 € 177.00
buy_click_icon buy_icon
8002

Zoloft Oral: Användningar, Biverkningar, Interaktioner

VAD ÄR ZOLOFT

zoloft sertralin är ett antidepressivt medel som tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Sertralin påverkar kemikalier i hjärnan som kan vara obalanserad hos personer med depression, panik, ångest eller tvångssyndrom.

Zoloft används för att behandla depression, tvångssyndrom, panikstörning, ångeststörningar, posttraumatisk stressstörning (PTSD) och premenstrual dysforisk störning (PMDD).

Zoloft kan också användas för ändamål som inte anges i denna medicinska guide.

Du bör inte använda Zoloft om du också tar pimozid eller om du behandlas med metylenblå injektion. Du kan också prova Atarax (Hydroxyzine) Receptfritt

Använd inte Zoloft om du har använt en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna, såsom isokarboxazid, linezolid, metylenblå injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin eller tranylcypromin.

Vissa ungdomar har tankar om självmord när de först tar antidepressiva. Var uppmärksam på förändringar i ditt humör eller symtom. Rapportera eventuella nya eller försämrade symtom till din läkare.

Sök genast läkare om du har symtom på serotoninsyndrom, till exempel: agitation, hallucinationer, feber, svettningar, skakningar, snabb hjärtfrekvens, muskelstivhet, ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré.

HUR FUNGERAR ZOLOFT

Zoloft är ett varumärkesnamn för sertralin. Sertraline är ett läkemedel som kan användas vid behandling av depression och andra humörstörningar. Experter tror att sertralins effekter beror på dess förmåga att återbalansera kemikalier i hjärnan, till exempel serotonin, som verkar obalanserad hos personer med ångest, depression och andra störningar.

Dess aktivitet mot andra neurotransmittorer är mycket mindre potent än andra antidepressiva.

Zoloft tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). SSRI: er tänker fungera genom att förhindra återupptagandet av serotonin genom nerver, vilket leder till en ökning av serotoninkoncentrationer inom nervsynapsen (utrymme mellan två nerver).

Zoloft Indikationer

 • Zoloft kan användas vid behandling av måttlig till svår depression (Major Depressive Disorder).

 • Kan minska ångestkänslor hos personer med tvångssyndrom (OCD), panikstörning eller social eller generaliserad ångest.

 • Även godkänt för att behandla posttraumatisk stresssjukdom (PTSD), lindra symtom som undvikande och intrång.

 • Kan förbättra humöret i samband med premenstrual dysforisk störning (PMDD).

 • Zoloft finns som generisk under namnet sertraline.

Läkemedel som interagerar med Zoloft kan antingen minska effekten, påverka hur länge det fungerar för, öka biverkningarna eller ha mindre effekt när det tas med Zoloft.

En interaktion mellan två mediciner betyder inte alltid att du måste sluta ta en av medicinerna; emellertid gör det ibland. Tala med din läkare om hur läkemedelsinteraktioner ska hanteras.

Zoloft Kontraindikationer

Om du är mellan 18 och 60 år, inte tar någon annan medicin eller inte har några andra medicinska tillstånd, inkluderar biverkningar:

 • Huvudvärk, illamående, diarré, viktminskning, sömnlöshet och sexuell dysfunktion.

 • Kan orsaka dåsighet, men inte lika troligt som med vissa andra antidepressiva medel; dock bör försiktighet fortfarande användas vid körning eller drift av maskiner tills hela effekten av läkemedlet är känt.

 • Kan öka risken för självmordstankar eller beteende hos unga vuxna (liknande andra antidepressiva medel).

 • Interaktion eller överdosering kan orsaka serotoninsyndrom (symtomen inkluderar agitation, hallucinationer, snabb hjärtfrekvens, yrsel, muskeltremor, illamående, kräkningar, diarré).

 • Kan orsaka avbrottssyndrom om plötsligt stoppas eller avbryts (symtomen inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, svettningar, skakningar, livliga drömmar, sömnlöshet).

 • Undersök all oförklarlig bensmärta, ömhet, svullnad eller blåmärken, eftersom benbroskapsfrakturer har förknippats med antidepressiva behandlingar.

 • Kan öka risken för blödning, särskilt om de används tillsammans med andra läkemedel som också ökar risken för blödning (som andra antidepressiva medel, tramadol eller johannesört).

 • Kan utfälla en manisk episod hos personer med odiagnostiserad bipolär störning.

 • Kan orsaka sänkning av total kroppsnatrium (kallad hyponatremi); äldre eller personer som tar diuretika eller som redan är uttorkade kan vara mer utsatta.

 • Orsakar sällan kramper.

Anmärkningar: Generellt sett äldre eller barn, personer med vissa medicinska tillstånd (såsom lever- eller njurproblem, hjärtsjukdom, diabetes, kramper) eller personer som tar andra mediciner riskerar att utveckla ett bredare spektrum av biverkningar. Zoloft pris är mycket rimligt.

Ta Zoloft exakt som föreskrivs av din läkare. Följ alla anvisningar på din receptetikett. Din läkare kan ibland ändra din dos. Ta inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller längre än rekommenderat.

Zoloft kan tas med eller utan mat. Försök att ta medicinen vid samma tid varje dag.

Den flytande (orala koncentrat) formen av Zoloft måste späds ut innan du tar den. För att vara säker på att du får rätt dos, mät vätskan med den medföljande droppen.

Blanda dosen med 4 gram vatten (en halv kopp) vatten, ingefära ale, citron / lime soda, limonad eller apelsinjuice. Använd inte andra vätskor för att späda ut medicinen. Rör om denna blandning och dricka allt med det. För att säkerställa att du får hela dosen, tillsätt lite mer vatten i samma glas, virvla försiktigt och drick direkt.

Zoloft kan leda till att du har ett falskt positivt läkemedelscreeningstest. Om du tillhandahåller ett urinprov för läkemedelsscreening, berätta för laboratoriet att du tar Zoloft.

Det kan ta upp till 4 veckor innan dina symtom förbättras. Fortsätt använda medicinen enligt anvisningarna och berätta för din läkare om dina symtom inte förbättras.

Sluta inte använda Zoloft plötsligt, annars kan du få obehagliga abstinenssymtom. Fråga din läkare hur du säkert kan sluta använda detta läkemedel.

Zoloft Biverkningar

Tillsammans med de nödvändiga effekterna kan sertralin (den aktiva ingrediensen i Zoloft) orsaka en del oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkare om de uppstår.

Kontrollera omedelbart med din läkare om någon av följande biverkningar uppstår när du tar sertralin:

Vanligare

 • Minskad sexuell lust eller förmåga

 • misslyckande med att urladda sperma (hos män)

 • Mindre vanliga eller sällsynta

Aggressiv reaktion

 • bröst ömhet eller utvidgning

 • förvirring

 • konvulsioner

 • diarre

 • dåsighet

 • torrhet i munnen

 • snabbt prata och upphetsade känslor eller handlingar som är utan kontroll

 • feber

 • oförmåga att sitta still

 • ökning av kroppsrörelser

 • ökad svettning

 • ökad törst

 • brist på energi

 • förlust av blåsans kontroll

 • humör eller beteende förändras

 • muskelspasmer eller ryck i alla extremiteter

 • näsblod

 • överaktiva reflexer

 • racing hjärtslag

 • röda eller lila fläckar på huden

 • rastlöshet

 • skakningar

 • hudutslag, nässelfeber eller klåda

 • plötslig förlust av medvetande

 • ovanliga eller plötsliga kropps- eller ansiktsrörelser eller kroppsställningar

 • ovanlig utsöndring av mjölk (hos kvinnor)

Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy