upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

Prozac (Fluoxetine)

8003
8003

Handelsnamn: Prozac

Produkttillgänglighet: i lager

Produktinformation

Tidsbeställning : antidepressiva
Den aktiva ingrediensen: Fluoxetine
Dos: 20mg
Frisättning Form: Tabletter

Prozac

Dosage: 10mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Prozac 10mg 60 € 0.63 € 37.78
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 90 € 0.48 € 42.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 120 € 0.45 € 53.76
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 180 € 0.41 € 73.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 270 € 0.38 € 103.59
buy_click_icon buy_icon
Prozac 10mg 360 € 0.37 € 133.02
buy_click_icon buy_icon

Prozac

Dosage: 20mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Prozac 20mg 30 € 1.03 € 30.78
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 60 € 0.76 € 45.44
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 90 € 0.69 € 62.41
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 120 € 0.66 € 79.36
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 180 € 0.63 € 114.05
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 270 € 0.60 € 162.41
buy_click_icon buy_icon
Prozac 20mg 360 € 0.60 € 216.65
buy_click_icon buy_icon

Prozac

Dosage: 40mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Prozac 40mg 20 € 1.87 € 37.41
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 30 € 1.61 € 48.24
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 60 € 1.33 € 79.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 90 € 1.16 € 104.83
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 120 € 1.14 € 137.17
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 180 € 1.05 € 189.80
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 270 € 0.99 € 266.43
buy_click_icon buy_icon
Prozac 40mg 360 € 0.96 € 345.81
buy_click_icon buy_icon

Prozac

Dosage: 60mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Prozac 60mg 20 € 2.11 € 42.25
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 30 € 1.87 € 55.99
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 60 € 1.57 € 94.13
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 90 € 1.41 € 126.54
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 120 € 1.33 € 159.16
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 180 € 1.28 € 229.79
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 270 € 1.19 € 322.42
buy_click_icon buy_icon
Prozac 60mg 360 € 1.17 € 421.79
buy_click_icon buy_icon
8003

Prozac Oral: Användningar, Biverkningar, Interaktioner

VAD ÄR PROZAC

Prozac är ett antidepressivt medel. Det används främst för att behandla major depression, tvångssyndrom och panikstörning.

Prozac är också känt med sitt generiska namn, fluoxetin, en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Cirka 1 av 10 personer i USA tros använda SSRI-läkemedel och 1 av 4 kvinnor i 40- och 50-talet.

Prozac dök upp först i USA 1988 och det blev en av de mest föreskrivna antidepressiva i landet. Det är fortfarande populärt, även om nyare läkemedel nu finns tillgängliga, såsom sertralin och citalopram.

Den finns som en vätska, tablett, kapsel och som en långverkande kapsel med fördröjd frisättning. Det är lämpligt för vuxna och kan i vissa fall användas för barn över 10 år.

Fluoxetin används för att behandla depression, panikattacker, tvångssyndrom, en viss ätstörning (bulimi) och en allvarlig form av premenstruellt syndrom (premenstrual dysforisk störning).

Denna medicinering kan förbättra ditt humör, sömn, aptit och energinivå och kan hjälpa till att återställa ditt intresse för det dagliga livet. Det kan minska rädsla, ångest, oönskade tankar och antalet panikattacker.

Det kan också minska lusten att utföra upprepade uppgifter (tvång som handtvätt, räkning och kontroll) som stör det dagliga livet. Fluoxetin kan minska premenstruella symtom som irritabilitet, ökad aptit och depression. Det kan minska bingande och rensande beteenden vid bulimi.

HUR FUNGERAR PROZAC

Den tätt reglerade balansen mellan utsöndring och avlägsnande av neurotransmittorer fungerar inte korrekt under vissa mentala tillstånd som bipolär störning, tvångssyndrom, ångest och depression. Neurotransmittorer är signalmolekyler som används för att överföra meddelanden mellan nervceller (nervceller) i hjärnan. Serotonin är en av de neurotransmittorer som drabbas av depression och liknande störningar.

Den vanligaste klassen av läkemedel för behandling av dessa tillstånd kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det välkända Fluoxetine (Prozac) är medlem i denna klass.

SSRI: er arbetar med serotoninbalansen genom att hämma en transportör som heter SERT som selektivt pumpar serotonin tillbaka till nervcellerna. SERT-molekylens verkan förkortar den tid som serotonin måste leverera sin signal, vilket hämmar SERT ökar därför serotoninfunktionen.

Hur exakt SSRI hämmar SERT har inte varit tydligt tills nu, även om forskare visste att mekanismen inte bara kan vara en enkel bindning till SERT och därmed förhindra SERT från att binda till serotonin. Om detta var fallet bör läkemedlets verkan komma in helt senast några dagar efter att patienten började ta dem.

En av de mest förvirrande egenskaperna med SSRI är dock att det kan ta veckor till månader innan de är fullt aktiva. Forskare trodde därför sedan länge att SSRI: er hämmar SERT på ett annat sätt. Fortfarande var den exakta mekanismen inte känd förrän nu.

I en nylig publikation i Science visade ett forskarteam en möjlig verkningsmekanism för fluoxetin. Enligt dessa forskare fungerar det genom en helt ny hämmande väg, som också kan förklara den långa och för patienter ofta mycket frustrerande väntetid innan SSRI: er arbetar kliniskt.

De fann att hos möss som kroniskt matats med Fluoxetine minskas uttrycket av genen som kodar för SERT: s plan, vilket innebär att mindre SERT är tillgängligt för att ta bort serotonin från synapsen. Detta är en överraskande upptäckt i sig, fortfarande, mekanismen hur Fluoxetin nedreglerar SERT-uttrycket är ännu mer förvånande.

Prozac Indikationer

Använd inte Prozac om du har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. En farlig läkemedelsinteraktion kan uppstå. MAO-hämmare inkluderar isokarboxazid, linezolid, fenelzin, rasagilin, selegilin och tranylcypromin.

Du måste vänta minst 14 dagar efter att ha stoppat en MAO-hämmare innan du kan ta fluoxetine prozac. Du måste vänta 5 veckor efter att du har stoppat fluoxetin innan du kan ta tioridazin eller en MAO-hämmare.

Du ska inte använda Prozac om du är allergisk mot fluoxetin, om du också tar pimozid eller tioridazin eller om du behandlas med metylenblå injektion.

Berätta för din läkare om alla andra antidepressiva medel som du tar, särskilt Celexa, Cymbalta, Desyrel, Effexor, Lexapro, Luvox, Oleptro, Paxil, Pexeva, Symbyax, Viibryd eller Zoloft.

Vissa läkemedel kan interagera med fluoxetine prozac och orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom. Se till att din läkare vet om alla andra mediciner du använder. Fråga din läkare innan du gör några ändringar i hur eller när du tar dina mediciner.

För att säkerställa att Prozac är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

  • levercirrhos;

  • njursjukdom;

  • diabetes;

  • glaukom med smal vinkel;

  • kramper eller epilepsi;

  • bipolär störning (manisk depression);

  • en historia av drogmissbruk eller självmordstankar; eller

  • om du behandlas med elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Vissa ungdomar har tankar om självmord när de först tar antidepressiva. Din läkare bör kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök. Din familj eller andra vårdgivare bör också vara uppmärksamma på förändringar i ditt humör eller symtom.

Att ta Prozac under graviditeten kan orsaka allvarliga lungproblem eller andra komplikationer hos barnet. Men du kan få ett återfall av depression om du slutar ta din antidepressiva. Tala om för din läkare om du blir gravid. Börja eller sluta inte ta detta läkemedel under graviditeten utan din läkares råd.

Fluoxetin kan passera i bröstmjölken och kan skada ett ammande barn. Berätta för din läkare om du ammar ett barn.

Prozac Kontraindikatione

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka din risk för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner.

Förvara en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda / receptbelagda läkemedel och örtprodukter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan din läkares godkännande.

Fluoxetin kan stanna i kroppen i många veckor efter din sista dos och kan interagera med många andra mediciner. Innan du använder något läkemedel, berätta för din läkare eller farmaceut om du har tagit fluoxetin under de senaste fem veckorna.

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: andra läkemedel som kan orsaka blödning / blåmärken (inklusive läkemedel mot blodplättar såsom klopidogrel, NSAID-läkemedel såsom ibuprofen, "blodförtunnare" som warfarin).

Att ta MAO-hämmare med sin medicinering kan orsaka en allvarlig (eventuellt dödlig) läkemedelsinteraktion. Undvik att ta MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid, metylenblått, moclobemid, fenelzin, prokarbazin, rasagilin, safinamid, selegilin, tranylcypromin) under behandling med detta läkemedel.

De flesta MAO-hämmare bör inte heller tas två veckor före och minst 5 veckor efter behandling med detta läkemedel. Fråga din läkare när du ska börja eller sluta ta detta läkemedel.

Prozac Biverkningar

Illamående, dåsighet, yrsel, ångest, sömnproblem, aptitlöshet, trötthet, svettningar eller gäspningar kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, tala omedelbart till din läkare.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder denna medicinering har inga allvarliga biverkningar.

Tala om för din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: ovanliga eller allvarliga mentala / humörförändringar (som agitation, ovanlig hög energi / spänning, självmordstankar), lätt blåmärken / blödning, muskelsvaghet / kramp, skakhet ( tremor), minskat intresse för sex, förändringar i sexuell förmåga, ovanlig viktminskning.

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: blodiga / svarta / tjäriga avföringar, kräk som ser ut som kaffegrut, kramper, tecken på njurproblem (som förändring i urinmängd), ögonsmärta / svullnad / rodnad, utvidgade elever, synförändringar (som att se regnbågar runt ljus på natten, suddig syn).

Om du har diabetes kan fluoxetin påverka dina blodsockernivåer. Övervaka ditt blodsocker regelbundet och dela resultaten med din läkare. Din läkare kan behöva justera din medicin, din diet och träning när du börjar eller stoppar fluoxetin.

Detta läkemedel kan öka serotonin och sällan orsaka ett mycket allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom / toxicitet. Risken ökar om du också tar andra läkemedel som ökar serotonin, så berätta för din läkare eller apotekspersonal om alla läkemedel du tar (se avsnitt om läkemedelsinteraktioner).

Få medicinsk hjälp direkt om du utvecklar några av följande symtom: snabb hjärtslag, hallucinationer, förlust av koordination, svår yrsel, svår illamående / kräkningar / diarré, ryckande muskler, oförklarlig feber, ovanlig agitation / rastlöshet.

Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy