upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

Vår redaktionella policy och praxis

Vi tillhandahåller pålitlig, korrekt och uppdaterad hälsoinformation till allmänheten och vårdpersonal runt om i världen.

All hälsoinformation, professionella referensartiklar, medicinska broschyrer och kliniska verktyg på Europe-pharm hålls fri från kommersiella intressen och påtryckningar.

Vår information speglar tillförlitliga forskningsbevis, erkända europeiska medicinska riktlinjer och bästa kliniska praxis.

Informationsstandarden

Liksom alla andra organisationer som har uppnått informationsstandarden genomgår vi en noggrann bedömning för att kontrollera att informationen vi tillhandahåller är tydlig, korrekt, balanserad och uppdaterad.

Klinisk information

Våra hälsoinformationsblad är skrivna på ett tydligt, lättförståeligt språk för allmänheten och patienterna. De är formaterade för att göra det enkelt för vårdpersonal att skriva ut och översätta för patienter under konsultationer.

Denna information är författad och peer-reviewed av vårt team av doktorer, omfattar ett omfattande utbud av medicinska tillstånd som ofta utvidgas.

Multimedia (video- och ljud) -innehåll producerat av Europe-pharm följer liknande procedurer. En live-peer-granskning äger rum under inspelningen och en andra granskning av innehållet genomförs i slutredigeringsfasen för att säkerställa noggrannhet.

Process för skapande av innehåll

  1. Sökning efter uppdateringar Den kliniska redaktören tittar på de viktigaste riktlinjerna som NICE och SIGN, får e-postuppdateringar om läkemedel och europeisk regerings hälsopolitik och övervakar de stora tidskrifterna, European Associations för att hålla sig à jour med den nya kliniska utvecklingen. Detta gör att vi kan vidarebefordra viktig ny information och referenser snabbt utan att behöva göra en fullständig genomgång av hela ämnet.

  2. Granska datum Om det har skett stora eller flera förändringar inom ett ämne, kommer en fullständig recension att ordnas. Annars granskas hälsoinformationssidorna regelbundet.

  3. Eftergranskning och korrekturläsning Den redaktionella processen inkluderar en klinisk eftergranskning av allt författat innehåll, som beaktar noggrannhet (i förhållande till europeisk praxis), balans, tillgänglighet och ton; korrekturläsning av en utsedd personal för stavning, typografiska eller grammatiska fel, konsistens av terminologi och övergripande presentation; och en slutlig sign-off av författaren. Dessutom kontrolleras all vår kliniska information för att följa husstilen.

  4. Feedback Vi uppmuntrar användarfeedback på ett enkelt formulär tillgängligt längst ner på varje klinisk sida som vi publicerar på vår webbplats. All konstruktiv feedback övervägs och undersöks och vid behov revideras det författade innehållet så snart som möjligt.

Vårt kliniska team författar också vårt professionell referens sidor, som är avsedda för medicinsk personal. Alla medlemmar i vårt kliniska författarteam måste bekräfta att de inte har några intressekonflikter eftersom deras skapande av innehåll är fritt från allt akademiskt och kommersiellt tryck för att främja särskild forskning eller produkter..

Medicinsk information

Våra hundratals medicinska broschyrer styrs av samma höga kliniska standarder som vår hälsoinformation. Skrivna av en klinisk farmaceut och peer-reviewed av en annan uppdateras de regelbundet. Mellan uppdateringar får våra apotekare uppdateringar från stora nationella och internationella vägledande organ om alla betydande förändringar av läkemedel.

Var och en granskas för att se om någon av våra medicinska broschyrer behöver uppdateras, och vi strävar efter att publicera någon kliniskt viktig information inom två veckor.

Redaktionell

Vårt kliniska innehåll åtföljs av redaktionella funktioner och resurser som syftar till att hjälpa våra användare att bättre förstå och hantera olika tillstånd.

Denna del av innehållet ligger utanför informationsstandardprocessen; dock har vi fortfarande ett strikt förfarande för att säkerställa att råd eller åsikter följer våra kliniska standarder.

Många av författarna är samma vårdpersonal som skapar vårt kliniska innehåll, och vi välkomnar också utvalda personer som kan erbjuda specialistråd eller förstahandsupplevelse som skulle vara värdefull för våra besökare.

Allt innehåll granskas två gånger av en av våra läkare under produktionsarbetsflödet - i första utkastet och vid den slutliga granskningen.

Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy