upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

Ventolin Receptfritt

astmamedicin ventolin
astmamedicin ventolin

Handelsnamn: Ventolin

Produkttillgänglighet: i lager

Produktinformation

Förskrivning av läkemedlet : Diuretika
Den aktiva ingrediensen: Furosemide
Dosering: 2 och 4 mg
Frisättning Form: Tabletter

Köp Ventolin till ett bra pris i Sverige

Ventolin

Dosage: 2 mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Ventolin 2 mg 30 € 0.90 € 27.03
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 2 mg 60 € 0.78 € 46.83
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 2 mg 90 € 0.73 € 65.28
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 2 mg 120 € 0.62 € 74.11
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 2 mg 190 € 0.52 € 98.85
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 2 mg 280 € 0.47 € 131.63
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 2 mg 370 € 0.45 € 167.27
buy_click_icon buy_icon

Ventolin

Dosage: 4 mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Ventolin 4 mg 30 € 1.03 € 30.95
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 4 mg 60 € 0.87 € 52.23
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 4 mg 90 € 0.79 € 71.04
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 4 mg 130 € 0.62 € 80.59
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 4 mg 190 € 0.57 € 108.33
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 4 mg 280 € 0.51 € 142.87
buy_click_icon buy_icon
Ventolin 4 mg 380 € 0.49 € 186.25
buy_click_icon buy_icon
astmamedicin ventolin

Ventolin används för att lindra symtom på astma, för att behandla patienter med kronisk obstruktiv bronkit. Det fungerar avslappnande muskler av bronkier och vidgar luftvägarna.

Allmän användning av läkemedlet

Ventolin är en selektiv β2-adrenerg receptoragonist. Dess terapeutiska doser interagerar med β2-adrenerga receptorer i bronkiernas muskler. Efter inhalation av 10-20% av den administrerade dosen når de nedre luftvägarna. Läkemedlet börjar verka 4-5 minuter efter inandning och gör det i 4-6 timmar. Ventolin används för att lindra symtom på astma, för att behandla patienter med kronisk obstruktiv bronkit.

Ventolin Dosering och förevisning

Använd inte medicinen oftare än rekommenderat. Vanlig initial dos för inandning är 2,5 mg, som senare kan ökas till 5 mg. Lösningen för inandning måste skyddas från mikrobiell kontaminering som kan spridas till patientens slemhinna. Använd lämpliga aseptiska tekniker varje gång du öppnar flaskan. Undvik kontakt med flaskans droppspets med någon yta. Använd inte lösningen om den ändrar färg eller blir grumlig. För en god sömn kan du också prova Ambien (Zolpidem) på nätet Sverige

Försiktighetsåtgärder

Om du märkte att läkemedlet inte hjälper eller dina symtom förvärras bör du kontakta din läkare. Intag av andra inhalerade läkemedel och astmamediciner ska endast göras av din läkare. Informera din läkare om alla allergiska reaktioner du haft i historien och även om diabetes, hjärt- eller blodkärlsjukdom, hjärtrytmproblem, högt blodtryck, hypertyreoidism, hypokalemi, kramper.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot medicinen eller dess komponenter i historien.

Möjliga biverkningar av Ventolin

De vanligaste biverkningarna är: skakningar i ben, armar, händer eller fötter, darrningar eller skakningar i händer eller fötter. Mer sällsynta biverkningar inkluderar snabba, oregelbundna, dunkande eller tappande hjärtslag eller hjärtklappning, bröstsmärta, snabb hjärtfrekvens och tremor eller nervositet.

Läkemedelsinteraktioner

Ventolin kan inte administreras tillsammans med andra kortverkande sympatomimetiska aerosolbronkdilatatorer eller användas med försiktighet för att undvika skadliga kardiovaskulära effekter. Samtidig användning med monoaminoxidashämmare eller tricykliska antidepressiva medel är kontraindicerad. Deras intag bör ges två veckor senare efter avslutad behandling med Ventolin. Beta-adrenerga receptorblockerare kan producera allvarlig bronkospasm hos patienter med astma och interagerar och blockerar den lungeffekten av beta-agonister (Ventolin). Beta-agonister förvärrar hypokalemi orsakad av icke-kaliumsparande diuretika (såsom loop- eller tiaziddiuretika). Ventolin minskar serumnivåerna av digoxin.

Missad dos

Om du har glömt att ta din dos i tid, gör det så snart du kommer ihåg det. Men ta inte om det är för sent eller nästan dags för din nästa dos. Öka inte din rekommenderade dos. Ta dina doser ungefär samma tid varje dag för att undvika att du saknar en dos.

Ventolin överdosering

Övergående förändringar inducerade av β2-adrenerga receptoragonister såsom takikardi, tremor, huvudvärk är symtom på överdos. Allvarlig hypopotassemi uppträder som ett resultat av överdosering med Ventolin.

Förvaring

Förvara vid rumstemperatur från fukt, solljus, barn och husdjur i en tät behållare.

Varning

Vi tillhandahåller endast allmän information om läkemedel som inte täcker alla riktningar, möjliga läkemedelsintegrationer eller försiktighetsåtgärder. Informationen på webbplatsen kan inte användas för självbehandling och självdiagnos. Eventuella specifika instruktioner för en viss patient bör avtalas med din vårdgivare eller läkare som ansvarar för ärendet. Vi avstår från tillförlitligheten för denna information och misstag den kan innehålla. Vi ansvarar inte för direkta, indirekta, speciella eller andra indirekta skador till följd av någon användning av informationen på denna webbplats och inte heller för konsekvenser av självbehandling.

Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy