upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

Viagra Professional 100 mg

Köp Viagra Professional
Köp Viagra Professional

Handelsnamn: Viagra Professional

Produkttillgänglighet: i lager

Produktinformation

Indikation: erektil dysfunktion
Komponent: Sildenafil
Rekommenderad dos: 100mg
Produktionsform: piller i film
Effektlängd: 4-6 timmar
Köp Viagra Professional utan recept

Viagra Professional

Dosage: 50mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Viagra Professional 50mg 20 € 1.29 € 25.85
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 50mg 30 € 1.15 € 34.50
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 50mg 60 € 0.99 € 59.15
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 50mg 90 € 0.92 € 83.21
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 50mg 120 € 0.90 € 108.30
buy_click_icon buy_icon

Viagra Professional

Dosage: 100mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Viagra Professional 100mg 10 € 4.20 € 41.99
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 20 € 3.39 € 67.75
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 30 € 2.82 € 84.69
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 60 € 2.33 € 139.75
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 90 € 2.19 € 197.23
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 120 € 2.09 € 250.31
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 180 € 1.78 € 321.24
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 270 € 1.61 € 435.21
buy_click_icon buy_icon
Viagra Professional 100mg 360 € 1.39 € 501.99
buy_click_icon buy_icon
Köp Viagra Professional

Viagra Professional tillhör gruppen av potenta medel för att stimulera manlig sexuell funktion. Detta läkemedel rekommenderas för män som upplever problem i sitt sexuella liv. På grund av den höga dosen av den aktiva komponenten stimuleras den naturliga erektionen. Manlig sexuell uthållighet ökar också. Denna effekt ger möjlighet att genomföra fullständigt samlag.

Ingredienser

Den huvudsakliga aktiva ingrediensen i Viagra Professional är sildenafilcitrat. Som ytterligare och bildande komponenter används följande ämnen:

 • hypromellos;
 • kroskarmellosnatrium;
 • kalciumvätefosfat;
 • magnesiumstearat;
 • laktos;
 • mikrokristallin cellulosa etc.

Hur snabbt fungerar det?

Viagra Professional börjar agera 15 minuter efter appliceringen. Mekanismen för pillrets verkan är att förbättra blodcirkulationen vid peniskärlen. Processen låter dig köra de naturliga mekanismerna för erektionsutseende och förbättring hos män. Viagra produceras för att öka den naturliga spänningen, sexuell stimulering. De presenterade egenskaperna gör läkemedlet populärt och effektivt. Sildenafil är inte ett allmänt medel som uteslutande påverkar manlig libido. Tabletten förbättrar blodflödet i den kavernösa peniskroppen och utvecklar därigenom en naturlig erektion.

Hur länge varar det?

Enligt tillverkaren är den optimala varaktigheten för Sildenafil Professional-verkan 4-5 timmar. Ett antal interna faktorer påverkar tiden för läkemedlets operation, inklusive tillståndet för det manliga reproduktionssystemet. Hur länge Viagraeffekten varar kan ingen läkare ge. Varje fall bedöms individuellt. Upprepade studier har visat att effekten är direkt beroende av kroppens känslighet för läkemedelskomponenterna. Effektens varaktighet bestäms av de manliga mentala tillstånden, hans vikt, särdragen hos mag-tarmkanalens funktion. Enligt patienter är effektens varaktighet cirka 4 timmar eller mer. Vissa män hade en längre effekt som varade länge.

Fördelar

 • Användarvänlighet och handlingshastighet;
 • Minimala biverkningar, långvarig effekt;
 • Ett litet antal kontraindikationer.

Nu är Viagra Professional tillgängligt för alla. Det kan kombineras med alkohol. Det rekommenderas inte att använda denna produkt till personer som har problem med hjärtat och blodkärlen, samt njur- och leversvikt. Det hjälper mot erektil dysfunktion som orsakas av antingen organiska eller psykologiska faktorer.

Du kan prova detta medel för alla som har problem med en erektion eftersom köp och leverans sker anonymt. Endast läkare rekommenderar inte att använda läkemedlet om du är under 18 år. Det är inte svårt att uppleva den gudomliga kärleksnatten utan misstag och problem, det viktigaste är att ha de nödvändiga förberedelserna inom räckhåll som garanterar utmärkt sex när som helst på dygnet.

Endast ett litet piller kan inte bara återställa självförtroendet utan också förbättra erektionen under lång tid. Ibland används tabletter i profylaktiska doser för att gradvis lindra stressen som orsakas av olika omständigheter och förbättra sexlivet. Det kommer att hjälpa läkemedlet när du byter partner eftersom det låter dig kontrollera en erektion som uppstår när du har sexuell lust. En man kommer att kunna utföra flera sexuella handlingar under en 6-timmarsperiod, vilket hjälper honom att återfå förtroendet för sig själv och sina förmågor.

Dosering

Den maximala enkeldosen av Viagra Professional är 100 mg per dag. Den kan dock justeras beroende på den individuella toleransen för läkemedelskomponenterna. Tro inte att ju högre dos, desto högre effektivitet av läkemedlet. I vissa fall kan 25 mg räcka för tillräckligt med samlag. Även om en genomsnittlig enkeldos är 50 mg kan den ändras beroende på dess effektivitet. Om denna dos inte räcker kan den ökas till 100 mg. Beslutet om doseringen kan endast fattas av urologen, som ständigt övervakar patienten.

Läkemedlet kan inte tas samtidigt med betablockerare som används vid behandling av hjärtarytmi och högt blodtryck, såväl som med hypoglykemiska läkemedel. Det kan vara farligt för patientens liv. Du måste informera läkaren om att ta sådana läkemedel innan du förskriver Viagra samt förekomsten av kroniska sjukdomar.

Bieffekter

Liksom alla ED-läkemedel kan det orsaka utveckling av biverkningar, även om deras utveckling inte sker hos alla män. Vanligtvis är biverkningar när du tar sildenafil milda eller måttligt uttryckta och övergående.

Om du har utvecklat någon av de allvarliga biverkningarna som anges nedan, sluta ta denna medicin och sök medicinsk hjälp omedelbart:

 • allergisk reaktion (utvecklas sällan): plötslig heshet, andningssvårigheter eller yrsel, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar eller svalg.
 • Bröstsmärta (utvecklas sällan): Om detta symptom uppträder under eller efter samlag, ta en halvsittande ställning och försök slappna av.
 • Långa och ibland smärtsamma erektioner (okänd frekvens): Om en erektion varar i mer än 4 timmar bör du omedelbart kontakta en läkare.
 • Kraftig minskning eller synförlust (frekvens okänd).
 • Allvarliga hudreaktioner (okänd frekvens): kraftig skalning och svullnad av huden, blåsor i munnen, på könsorganen och runt ögonen, feber.
 • kramper eller anfall (okänd frekvens).

Andra biverkningar är:

 • Mycket frekvent > 1 av 10): huvudvärk.
 • Frekvent (1 av 10): rodnad i ansiktet, matsmältningsbesvär, synstörningar (inklusive försämrad färguppfattning, ljuskänslighet, suddig syn eller minskad synskärpa), nästäppa och yrsel.
 • Sällsynta (1 av 100): kräkningar, hudutslag, blödning i ögat, ögonirritation, rodnad/rodnad i ögonen, värk i ögonen, dubbelseende, ovanlig känsla i ögonen, tårar, hjärtklappning, hjärtklappning, muskelsmärta, dåsighet , nedsatt taktil perception, yrsel, ringningar i öronen, illamående, muntorrhet, penisblödning, blod i sperma och/eller urin, bröstsmärtor och trötthetskänsla.
 • Sällsynta (1 av 1000): högt blodtryck, lågt blodtryck, svimning, stroke, hjärtinfarkt, arytmi, näsblödning och plötslig hörselnedsättning.

Frekvensen av biverkningar är okänd (frekvensen kan inte bestämmas utifrån tillgängliga data):

Instabil angina (hjärtsjukdom), plötslig död, tillfällig försämring av blodtillförseln till hjärnans delar. De flesta (men inte alla) män som hade dessa biverkningar hade hjärtproblem innan de tog sildenafil. I detta avseende är det inte möjligt att fastställa förekomsten av ett direkt samband mellan utvecklingen av dessa fenomen och administreringen av sildenafil.

Ge information om utvecklingen av biverkningar

Om några biverkningar uppstår, inklusive de som inte anges i denna bruksanvisning, måste du informera din läkare, apotekspersonal eller läkare om det. Genom att rapportera biverkningar hjälper du till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet. PDE-5-hämmare är effektiva för 60-80 % av patienterna, vanligtvis säkra och väl tolererade.

Viagra Professional vs Viagra

Den enda skillnaden mellan Viagra Professional vs Viagra är doseringen. Den beskrivna medicinen innehåller 100 mg sildenafil i en tablett. Samtidigt kan du köpa Viagra online och öka dosen upp till 100 mg. Men kom ihåg: dosökningen får endast utföras under en läkares övervakning.

Gemensam åsikt

På Internet kan du hitta en enorm mängd recensioner om både originalläkemedlet och generisk analog. Enligt män är båda dessa läkemedel lika effektiva för att förbättra kvaliteten på sexlivet. Men baserat på ekonomiska överväganden föredrar de flesta generisk Viagra Professional.

Det bör noteras att på grund av vikten och känsligheten hos manlig erektil dysfunktion sätter tillverkaren av den ursprungliga Viagra mycket höga priser på sina produkter - bara inte alla män känner fortfarande till möjligheten att köpa samma effektiva generika via Internet.

Viktiga saker om Viagra Professional

Aktiv princip
Den aktiva ingrediensen i Viagra, Sildenafil, ett av de bästa läkemedlen för behandling av erektil dysfunktion
Effekt
För att få effekten av Viagra krävs professionell sexuell stimulering. Effekten av pillren erhålls tack vare den ökade blodcirkulationen till penis och uppnå en stark och varaktig erektion.
Bieffekter
Biverkningar av Viagra Professional är vanligtvis inte starka och långvariga. De vanligaste biverkningarna är: huvudvärk, rodnad i ansiktet, magsmärtor, rinit, synproblem, ryggsmärta, muskelsmärta, priapism.
Sildenafil information

Varumärke: Viagra Professional

Molär massa: 474,5764 g/mol

Formel: C22H30N6O4S

AT-kod: G04BE03

Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy