upp
call_us_desk

Samtal

close_call_us

Kontakta oss på telefon

Europe-Pharme på sociala nätverk

Clomid 25 mg, 50 mg, 100 mg

2002
2002

Handelsnamn: Clomid

Produkttillgänglighet: i lager

Produktinformation

Tidsbeställning : Ovariell stimulering
Den aktiva ingrediensen: Clomiphene
Dos: 25mg, 50mg, 100mg
Frisättning Form: Tabletter

Clomid

Dosage: 25mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Clomid 25mg 10 € 4.43 € 44.32
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 20 € 2.94 € 58.86
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 30 € 2.40 € 71.98
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 60 € 1.83 € 109.96
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 90 € 1.65 € 148.70
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 120 € 1.62 € 194.74
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 180 € 1.44 € 259.52
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 270 € 1.30 € 349.99
buy_click_icon buy_icon
Clomid 25mg 360 € 1.28 € 459.32
buy_click_icon buy_icon

Clomid

Dosage: 50mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Clomid 50mg 10 € 3.94 € 39.42
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 20 € 2.32 € 46.43
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 30 € 1.83 € 54.86
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 60 € 1.15 € 69.19
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 90 € 1.00 € 89.62
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 120 € 0.96 € 115.21
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 180 € 0.88 € 158.33
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 270 € 0.84 € 226.82
buy_click_icon buy_icon
Clomid 50mg 360 € 0.83 € 299.55
buy_click_icon buy_icon

Clomid

Dosage: 100mg mg

Produkt Dosering Kvantitet Per tabl. Pris Beställning
Clomid 100mg 10 € 4.28 € 42.83
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 20 € 2.48 € 49.64
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 30 € 1.97 € 59.12
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 60 € 1.32 € 79.15
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 90 € 1.11 € 99.58
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 120 € 1.08 € 129.57
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 180 € 0.99 € 178.75
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 270 € 0.95 € 257.69
buy_click_icon buy_icon
Clomid 100mg 360 € 0.95 € 341.99
buy_click_icon buy_icon
2002

Clomid (Clomiphene): Användning, Dosering, Biverkningar

Vad är clomid

Clomid är en oral medicin som kan användas för att stimulera ägglossningen. Det fungerar genom att blockera östrogenreceptorer i hypotalamus, som är ett viktigt "hormonellt kontrollcenter" för kroppen.

När detta händer stimuleras hypotalamus till att frisätta follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). Dessa är de naturligt förekommande äggstimulans som stimulerar ägglossning i en normal cykel.

Hur fungerar clomid

Clomid är också känt som klomifencitrat. Det är en oral medicin som ofta används för att behandla vissa typer av kvinnlig infertilitet.

Clomid fungerar genom att få kroppen att tro att dina östrogennivåer är lägre än de är, vilket gör att hypofysen ökar utsöndringen av follikelstimulerande hormon, eller FSH, och luteiniserande hormon, eller LH.

Högre nivåer av FSH stimulerar äggstocken för att producera en äggfollikel, eller flera folliklar, som kommer att utvecklas och frigörs under ägglossningen. Höga nivåer av LH stimulerar ägglossning.

Clomid förskrivs ofta av primärvårdsläkare eller OB-GYNs innan de hänvisar ett par för att se en fertilitetsspecialist för mer specialiserad vård. Vissa reproduktionsspecialister föreskriver också Clomid.

Clomid Indikationer

Clomid är indicerat för behandling av ägglossningsdysfunktion hos kvinnor som önskar graviditet. Hinder för att uppnå graviditet måste uteslutas eller tillräckligt behandlas innan Clomid-behandling påbörjas.

De patienter som mest sannolikt kommer att uppnå framgång med klomifenterapi inkluderar patienter med polycystiskt äggstocksyndrom, amenoré-galaktoréssyndrom, psykogen amenoré, postoralt-preventiv amenorré och vissa fall av sekundär amenoré av obestämd etiologi.

Korrekt tidsinställd coitus i förhållande till ägglossning är viktigt. En basal kroppstemperaturgraf eller andra lämpliga tester kan hjälpa patienten och hennes läkare att avgöra om ägglossningen inträffade. När ägglossningen har fastställts, bör varje kurs av Clomid påbörjas på ungefär den femte dagen av cykeln. Långvarig cyklisk behandling rekommenderas inte utöver totalt cirka sex cykler (inklusive tre ägglossningscykler).

Clomid indikeras endast för patienter med påvisad äggstocksfunktion som uppfyller villkoren beskrivna nedan:

Patienter som inte är gravida

Patienter utan cyster på äggstockarna. Clomid ska inte användas till patienter med äggstocksförstoring, utom de med polycystiskt äggstocksyndrom. Bäckenundersökning är nödvändig före den första och varje efterföljande behandling med Clomid.

Patienter utan onormal vaginal blödning. Om onormal vaginal blödning förekommer bör patienten utvärderas noggrant för att säkerställa att neoplastiska lesioner inte finns.

Patienter med normal leverfunktion

Dessutom ska patienter som valts ut för Clomid-behandling utvärderas med avseende på följande:

  • Östrogennivåer. Patienter bör ha tillräckliga nivåer av endogent östrogen (enligt uppskattning från vaginal utstryk, endometrial biopsi, en analys av östrogen urin eller från blödning som svar på progesteron). Minskade östrogennivåer, även om de är mindre gynnsamma, utesluter inte framgångsrik behandling.

  • Primär hypofysen eller äggstocksfel. Klomidterapi kan inte förväntas ersätta specifik behandling av andra orsaker till ägglossningsfel.

  • Endometrios och endometrisk karcinom. Förekomsten av endometrios och endometrialkarcinom ökar med åldern, liksom förekomsten av ägglossningsstörningar. Endometrial biopsi ska alltid utföras före Clomid-behandling i denna population.

  • Andra hinder för graviditet. Hinder för graviditet kan inkludera sköldkörtelstörningar, binjurestörningar, hyperprolaktinemi och infertilitet hos manlig faktor.

  • Myom. Försiktighet bör iakttas vid användning av Clomid hos patienter med livmoderfibroider på grund av risken för ytterligare utvidgning av fibroiderna.

  • Det finns inga adekvata eller välkontrollerade studier som visar effekten av CLOMID vid behandling av manlig infertilitet.

  • Dessutom har testikel tumörer och gynecomastia rapporterats hos män som använder klomifen. Orsaks- och effektförhållandet mellan rapporter om testikeltumörer och administration av CLOMID är inte känt.

Även om den medicinska litteraturen föreslår olika metoder finns det ingen universellt accepterad standardregim för kombinerad terapi (dvs CLOMID i samband med andra ägglossningsinducerande läkemedel).

På liknande sätt finns det ingen standard CLOMID-regim för induktion av ägglossning i in vitro-befruktningsprogram för att producera ägg för befruktning och återintroduktion. Därför rekommenderas inte CLOMID för dessa användningar.

Clomid Kontraindikationer

Upparbetningen och behandlingen av kandidater för CLOMID-behandling bör övervakas av läkare med erfarenhet av hanteringen av gynekologiska eller endokrina störningar. Patienter bör väljas för behandling med CLOMID endast efter noggrann diagnostisk utvärdering.

Behandlingsplanen bör beskrivas i förväg. Hinder för att uppnå målet med terapi måste uteslutas eller behandlas på lämpligt sätt innan CLOMID påbörjas. Det terapeutiska målet bör balanseras med potentiella risker och diskuteras med patienten och andra som är involverade i uppnåendet av en graviditet.

Ägglossning sker oftast från 5 till 10 dagar efter en CLOMID-kurs. Coitus bör tidsinställas för att sammanfalla med den förväntade tiden för ägglossning. Lämpliga tester för att bestämma ägglossningen kan vara användbara under denna tid.

Rekommenderad dosering

Behandlingen av den valda patienten bör börja med en låg dos, 50 mg dagligen (1 tablett) i 5 dagar. Dosen bör endast höjas hos de patienter som inte har ägglossning som svar på cyklisk 50 mg CLOMID.

En låg dosering eller behandlingsperiod rekommenderas särskilt om ovanlig känslighet för hypofysegonadotropin misstänks, till exempel hos patienter med polycystiskt äggstocksyndrom.

Patienten bör utvärderas noggrant för att utesluta graviditet, äggstocksförstoring eller cystabildning av ovarier mellan varje behandlingscykel.

Om progestin-inducerad blödning planeras, eller om spontan blödning av livmodern uppstår före behandlingen, bör behandlingen med 50 mg dagligen i 5 dagar påbörjas på ungefär den femte dagen av cykeln. Terapi kan påbörjas när som helst hos patienten som inte har haft någon nylig blödning av livmodern. När ägglossning sker vid denna dosering, finns det ingen fördel att öka dosen i efterföljande behandlingscykler.

Om ägglossningen inte verkar inträffa efter det första behandlingsförloppet, bör en andra kurs med 100 mg dagligen (två 50 mg tabletter ges som en enda daglig dos) under 5 dagar.

Denna kurs kan startas redan 30 dagar efter den föregående efter att försiktighetsåtgärder har vidtagits för att utesluta närvaron av graviditet. Det är inte rekommenderat att öka doseringen eller varaktigheten av behandlingen längre än 100 mg / dag i 5 dagar.

Majoriteten av patienterna som kommer att ägglossning kommer att göra det efter den första behandlingen. Om ägglossning inte inträffar efter tre behandlingsförfaranden rekommenderas inte ytterligare behandling med CLOMID och patienten bör omvärderas.

Om tre ägglossningsrespons uppstår, men graviditet inte har uppnåtts, rekommenderas inte ytterligare behandling. Om menstruation inte inträffar efter ett ägglossningsrespons, bör patienten omvärderas. Långvarig cyklisk behandling rekommenderas inte utöver totalt cirka sex cykler

Clomid Biverkningar

Biverkningar av klinisk prövning

CLOMID, i rekommenderade doser, tolereras i allmänhet väl. Biverkningarna har vanligtvis varit milda och kortvariga och de flesta har försvunnit omedelbart efter avslutad behandling.

Följande biverkningar har rapporterats hos färre än 1% av patienterna i kliniska studier: akut buk, aptitökning, förstoppning, dermatit eller utslag, depression, diarré, yrsel, trötthet, håravfall / torrt hår, ökad urinfrekvens / volym, sömnlöshet, svaghet, nervös spänning, torrhet i vaginal, svindel, viktökning / -förlust.

Patienter på långvarig CLOMID-behandling kan visa förhöjda serumnivåer av desmosterol. Detta beror troligen på direkt störning av kolesterolsyntesen.

Serumsterolerna hos patienter som får den rekommenderade dosen CLOMID ändras emellertid inte signifikant. Äggstockscancer har sällan rapporterats hos patienter som har fått fertilitetsläkemedel.

Infertilitet är en primär riskfaktor för äggstockscancer; emellertid antyder epidemiologiuppgifter att långvarig användning av klomifen kan öka risken för en gräns eller invasiv ovarietumör.Clomid köpa från din närmaste butik enligt läkares anvisningar och dosering av Clomid

Biverkningar efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats under användning av Clomid efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek, är det inte alltid möjligt att tillförlitligt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband till läkemedelseksponering.

Vad är ägglossning?

Ägglossning är processen att frigöra ett ofördelat ägg från äggstocken varje månad, vanligtvis runt den 14: e dagen av en kvinnas menstruationscykel. Denna process är resultatet av en komplicerad serie hormonella förändringar som inträffar i början av hennes cykel.

Apoteket europe-pharme.com använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra webbplatsen för dig. Integritetspolicy